Acceptatie idee hangt meer af van type leidinggevende dan van inhoud idee

Leidinggevenden die competitief zijn ingesteld, staan minder open voor creatieve ideeën van werknemers dan leidinggevenden die zichzelf willen verbeteren. Bedrijven waarvoor creativiteit een belangrijke succesfactor is, kunnen daarom nadeel hebben van leidinggevenden die de beste willen zijn. Dit concludeert NWO-onderzoeker Roy Sijbom, die op 5 september 2013 promoveert aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Lees meer

Veel potentieel op de arbeidsmarkt blijft onbenut

Focus als werkgever ook op werknemers die weliswaar naar behoren, maar nog niet optimaal functioneren. Dat schrijft arbeidspsychologe Else Ouweneel in haar proefschrift waarop ze 15 juni 2012 promoveert aan de Universiteit Utrecht.

Ouweneel: “Ongeveer 10% van de beroepsbevolking heeft burn-out klachten. Met ongeveer 90% van de Nederlandse beroepsbevolking is niets ernstigs aan de hand. Deze groep is echter niet noodzakelijkerwijs bevlogen, wat veel onbenut potentieel op de arbeidsmarkt tot gevolg heeft.”

Lees meer

‘Meer H in strategisch HRM’

Binnen het vakgebied van strategisch Human Resource Management (HRM) schiet de aandacht voor de individuele werknemer tekort. Door een brug te slaan met de arbeidspsychologie, kan een betere relatie gelegd worden met het individuele gedrag van de werknemer en hierdoor met de doelen van de organisatie.

Dat betoogt hoogleraar Marc van Veldhoven op vrijdag 20 april 2012 bij de aanvaarding van de leerstoel Werk, Gezondheid en Welbevinden aan Tilburg University.

Lees meer

Automatisch belonen leidt niet tot minder gewenst gedrag

Ailko van der Veen onderzocht het gedrag van ondergeschikten in een hiërarchische relatie. Met behulp van een aantal games creëerde hij situaties waarbij de superieur het ene gedrag economisch gezien prefereert boven ander gedrag. Deelnemers kregen steeds twee methoden aangereikt om ondergeschikt gedrag te stimuleren. Van der Veen keek welke methode het beste werkt.

Lees meer

Veldonderzoek militairen en politieagenten: Stress heeft grote impact op leren en geheugen

Stress die ontstaat bij het uitvoeren van taken versterkt het gevoel dat men iets van de taak leert, maar verslechtert de geheugenfunctie. Dit effect neemt toe, naarmate de taken complexer zijn. Zo zal een militair tijdens een hoogrealistische schiettraining, achteraf sterker het gevoel hebben er iets van geleerd te hebben dan in een training op de schietbaan, maar zich minder herinneren van de omstandigheden tijdens de training. Dit concludeert John Taverniers mede aan de hand van veldonderzoek onder militairen en politieagenten. Op 2 december 2011 promoveert hij aan de Open Universiteit op het onderwerp: Leren reduceert stress? Stress verhindert leren? Dat hangt ervan af!

Lees meer