Delinquentie neemt af door het hebben van werk

Het hebben van werk, ongeacht het soort werk, leidt bij justitieel behandelde jongens in de leeftijd van 12 tot 32 jaar tot een afname in delinquentie. Het effect van regulier werk is bovendien sterker dan het effect van uitzendwerk. Dit komt overeen met het idee dat de kwaliteit van werk en doorgroeikansen

Kabinet presenteert hoofdlijnen emancipatiebeleid

Het kabinet legt een sterker accent op homo-emancipatie en verhoogt het budget hiervoor van 3,5 naar 5,5 miljoen euro per jaar. Dat staat in de hoofdlijnenbrief voor het emancipatiebeleid. De ministerraad heeft op voorstel van minister Van Bijsterveldt van Onderwijs, Cultuur

15% Inclusief! maakt werk van een inclusieve samenleving

15% Inclusief! is een landelijke, publieke presentatie waarmee Programma VCP aandacht vraagt voor een samenleving waarin iedereen kan meedoen. Eén op de zes Nederlanders is immers ziek of heeft een handicap. Vaak zijn zij minder actief dan zij zouden willen.

Keurmerk voor werklozen

BuroDat. werkt aan een keurmerk voor werkzoekenden. Het keurmerk is bedoeld voor gemotiveerde werkzoekenden die voldoen aan de eisen zoals een werkgever deze normaliter mag verwachten. Om het keurmerk te ontvangen dient de werkzoekende gemotiveerd

Arbeidsdeelname van Nederlandse vrouwen zeer hoog

Nederland staat tweede op de Europese ranglijst als het gaat om de arbeidsdeelname van vrouwen. Alleen in Denemarken is de arbeidsdeelname naar verhouding hoger. Bovendien zijn Nederlandse vrouwen ook hoger opgeleid dan gemiddeld in de EU.

Minder vrouwen blijven thuis om te zorgen

In 2010 waren er 318 duizend vrouwen die vanwege de zorg voor het gezin geen werk wilden van twaalf uur of meer per week. Dat is een forse afname ten opzichte van tien jaar eerder. In 2001 ging het nog om 755 duizend vrouwen.