Daling gebruik kinderopvang, ouders blijven werken

Het aantal kinderen dat gebruik maakt van de kinderopvang is de afgelopen negen maanden met vier procent gedaald. Het aantal ouders dat werkt is in dezelfde periode niet afgenomen.

20100616_1220

Dit schrijft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag in een brief over de ontwikkelingen in de kinderopvang aan de Tweede Kamer.

Leven, werken en ervaringen met de zorg van mensen met kanker

Hoewel er zeker verbeterpunten bestaan, zijn mensen met kanker over het algemeen positief over de zorg die zij krijgen. Zij beoordelen hun algemene kwaliteit van leven niet als minder dan de algemene bevolking, maar kampen wel met functionele beperkingen en vermoeidheidsklachten. Het percentage mensen met kanker dat werkt lijkt niet lager te zijn dan dat in de algemene bevolking, maar ze werken gemiddeld wel iets minder uren. Dit blijkt uit een eerste peiling onder de eerste groep leden van het Panel Leven met Kanker.

Onbenut arbeidsaanbod in Nederland een van laagste in Europa

Vergeleken met andere lidstaten van de Europese Unie is het onbenut arbeidsaanbod in Nederland relatief klein. In 2011 omvatte het 6 procent van de bevolking van 15 tot 75 jaar. Het gaat om mensen die binnen twee weken beschikbaar zijn om te werken of die de afgelopen vier weken naar werk hebben gezocht.

Wat Werkende Vrouwen Willen

Succesvolle organisaties snappen wat werkende vrouwen willen. Ze geven vrouwen een volwaardige plaats in hun organisatie. Ze denken na over zaken als flexibel werken, doorstroom van vrouwen, verlofregelingen en kinderopvang. Waarom? Omdat ze beseffen dat een ‘female touch’ in een organisatie onmisbaar is.

Stimuleren arbeidsdeelname mensen met psychische aandoening

UWV en GGZ Nederland gaan samenwerken om de arbeidsparticipatie van mensen met psychische stoornissen te bevorderen, waardoor zij betaald werk kunnen doen of kunnen blijven verrichten. De organisaties hebben maandag 16 april 2012 een overeenkomst ondertekend die de samenwerking bekrachtigt.

Asielzoekers willen tijdens hun asielprocedure niet stilzitten

Asielzoekers moeten duidelijkere informatie krijgen over de mogelijkheden die er zijn om contacten te leggen, (onbetaald) te werken en te leren in en rond de asielzoekerscentra. Dit is essentieel om motivatie en veerkacht in stand te houden. Bewoners willen niet stilzitten tijdens hun asielprocedure.

Dat blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam naar hoe asielzoekers de opvang ervaren in Nederlandse asielzoekerscentra.

Het Roessingh geselecteerd voor nieuw project oncologische revalidatie

Revalidatiecentrum Het Roessingh in Enschede is als een van de zes revalidatiecentra geselecteerd door het Integraal Kankercentrum Nederland om deel te nemen aan het implementatietraject voor de nieuwe IKNL-richtlijn Oncologische Revalidatie.

Revalidatiecentrum Het Roessingh in Enschede

Het Roessingh fungeert hiermee als voorloper. De opgedane kennis wordt tijdens dit project gedeeld met andere revalidatieinstellingen in Nederland eerstelijns praktijken in het werkgebied van Het Roessingh.