Opbrengsten emancipatiebeleid 2013-2017

opbrengsten-emancipatiebeleid-2013-2017

Meer vrouwen zijn economisch zelfstandig, het verschil tussen vrouwen en mannen in arbeidsparticipatie neemt af en het verschil in uurloon is kleiner geworden. Dit schrijft minister Bussemaker (emancipatie) in een brief over de opbrengsten van haar emancipatiebeleid 2013-2017 aan de Tweede Kamer. Tegelijkertijd is er nog veel werk aan de winkel en waarschuwt de minister … Lees meer

Fonds NutsOhra steunt de Bikkels van Bart

Fonds NutsOhra steunt de Bikkels van Bart

Fonds NutsOhra is een samenwerking aangegaan met de Bart de Graaff Foundation. In de komende jaren zal het Fonds NutsOhra via het programma Zorg én Perspectief twaalf ‘Bikkels’ financieel ondersteunen met het starten van hun eigen bedrijf. Fonds NutsOhra Zorg én Perspectief is een programma van Fonds NutsOhra wat zich richt op het vergroten van … Lees meer

Groot inkomensverschil tussen werkende vaders en moeders

In 2011 verdienden vrouwelijke werknemers gemiddeld 33 duizend euro bruto. Dat is 55 procent van het gemiddelde inkomen van hun mannelijke collega’s dat op 58 duizend euro uitkwam. Het inkomensverschil is vooral groot onder (gehuwd) samenwonende werknemers met kinderen. Nederland behoort met het beloningsverschil tussen mannen en vrouwen tot de middenmoot in de EU.

Lees meer

Nederlandse werkgevers maken weinig werk van ‘langer doorwerken’

In de meeste westerse landen liggen er grote uitdagingen in de omgang met een vergrijzende samenleving. De vergrijzing heeft niet alleen gevolgen voor de uitgaven van de verzorgingsstaat, maar ook voor de samenstelling en het niveau van het arbeidsaanbod op de arbeidsmarkt.

Hoewel er diverse maatregelen zijn voorgesteld om de participatie van oudere werknemers te verhogen, is er slechts beperkt inzicht in de manier waarop werkgevers zich gedragen in de richting van oudere werknemers. Het doel van dit proefschrift is het verbeteren van ons begrip van attitudes van de werkgevers en de acties voor oudere werknemers.

Lees meer

Bedrijfsarts en huisarts kunnen samen meer

Huisartsen en bedrijfsartsen kunnen nog beter samenwerken. Ze opereren ieder nog vooral in hun eigen domein, vanuit hun verschillende belangen en behandeldoelen. De huisarts is gericht op de gezondheid van zijn patiënt en kijkt niet altijd naar het werk dat iemand doet. De bedrijfsarts kijkt daar wel naar en ziet ook het bedrijfsbelang.

Lees meer

“Verzorgingsstaat houdbaar als we investeren in goede kinderopvang”

Anton Hemerijck, hoogleraar institutionele beleidsanalyse aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam, betoogt in zijn nieuwe boek ‘Changing Welfare States’ dat ook de eurocrisis en vergrijzing geen bedreiging hoeven te vormen voor de toekomst van de Europese verzorgingsstaat.

Lees meer