De risico’s van werken in de kou

De winter is dit jaar vroeg begonnen. Dit maakt het werken in de buitenlucht of onverwarmde ruimten er niet altijd aangenamer op en er zijn tevens risico’s aan verbonden.

Werk in vleesindustrie moet nog veiliger

De Arbeidsinspectie ziet bij haar controles in de vleesverwerkende industrie verbetering van de veiligheid van werknemers, maar nog niet genoeg. Bij meer dan de helft (54 procent) van de ruim 250 bezochte slachterijen en vleesverwerkende bedrijven