alarm

Europees waarschuwingssysteem bij beroepsverbod

Werknemers die in eigen land een (gedeeltelijk) beroepsverbod hebben opgelegd gekregen, lopen binnenkort eerder tegen de lamp wanneer zij over de grens aan de slag willen gaan. Een waarschuwingssysteem tussen Europese lidstaten gaat ervoor zorgen dat landen elkaar actief gaan waarschuwen wanneer een beroepsbeoefenaar een beroepsverbod of bevoegdheidsbeperkende maatregel opgelegd heeft gekregen in de lidstaat

We werken steeds meer gefragmenteerd

ICT-middelen, zoals laptops en mobiele telefoons, maken het mogelijk om betaald werk, maar ook bijvoorbeeld vrijetijdsactiviteiten, steeds meer gefragmenteerd over verschillende tijdstippen en locaties te verrichten.

a-digital trainFotocredits: Playing Futures: Applied Nomadology (cc)

Werken wordt dan bijvoorbeeld afgewisseld met sporten, de kinderen ophalen, of de boodschappen doen. Of er wordt gewerkt op voorheen minder gebruikelijke locaties, bijvoorbeeld vanuit huis, de trein, of in een café.

‘Van-werk-naar-werktraject’ helpt werknemers

In negen proeven waarbij bedrijven samen met de vakbond werknemers naar ander werk hebben begeleid, heeft 60 procent van de met ontslag bedreigde werknemers ander -vaak tijdelijk- werk gevonden.

Londen nog steeds populairste stad om te werken

Londen is de populairste stad ter wereld om te werken, gevolgd door New York en Singapore. Dat blijkt uit de Global Talent Mobility Survey, het grootste internationale onderzoek naar mobiliteit op de arbeidsmarkt.

Duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid begint een offensief om duurzame inzetbaarheid van werkenden en werkzoekenden te vergroten.

Minister Kamp stelt ruim € 4 miljoen beschikbaar voor een grootschalig project met honderden bedrijven en organisaties.

Voorzitter Europees Parlement wil meer informatie over meldpunt PVV

Bij de opening van de plenaire zitting in Straatsburg verklaarde EP voorzitter Schulz, dat veel collega’s hem hadden gevraagd te reageren op het “Meldpunt voor Midden- en Oost-Europeanen”, een website van de Nederlandse partij PVV, waar mensen klachten kunnen melden die veroorzaakt zijn door Midden- en Oost- Europeanen in Nederland. Schulz had de website zelf nog niet gezien, maar zou informatie inwinnen en het bij minister-president Rutte aankaarten tijdens een geplande afspraak op 1 maart 2012.