Wet werken naar vermogen levert geen werk op

GroenLinks is teleurgesteld in de woensdag 1 februari 2012 gepresenteerde Wet Werken naar Vermogen, die allerlei sociale regelingen samenvoegt. Staatssecretaris Paul de Krom van Sociale Zaken mist de kans om mensen aan de slag te krijgen. De budgetten voor de uitkering gaan omhoog en de budgetten om mensen aan het werk te helpen juist omlaag.

Lees meer

Wet werken naar vermogen naar de Tweede Kamer

Staatssecretaris De Krom wil de kans op werk voor mensen met een arbeidsbeperking vergroten. “Teveel mensen die kunnen werken, staan nu onnodig langs de kant”, stelt De Krom. De Wet werken naar vermogen vraagt volgens staatssecretaris De Krom om een “fundamentele omslag” in het denken over en omgaan met mensen die een arbeidsbeperking hebben. “Daar ligt een verantwoordelijkheid voor werkgevers, maar ook voor mensen zelf. Iedereen die (gedeeltelijk) kan werken, moet dat ook doen. Alleen zo kan de overheid ook in de toekomst bescherming blijven bieden aan mensen die echt op hulp en ondersteuning zijn aangewezen.”

Lees meer

Loondispensatie geeft mensen met arbeidsbeperking grotere kans op werk

Werkgevers krijgen met de nieuwe tijdelijke wet pilot loondispensatie meer mogelijkheden om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Deze wet van minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is vandaag in de Eerste Kamer aangenomen. Het geeft de werkgever ruimte om minder dan het minimumloon te betalen als de werknemer door zijn arbeidsbeperking minder productief is. Naast het loon van de werkgever ontvangt de werknemer dan een aanvullende uitkering van de gemeente. Hierdoor wordt de kans op werk voor mensen met een arbeidsbeperking vergroot.

Lees meer