Sobere cao voor apotheekbranche

De Vereniging Zelfstandige Apothekers (VZA), de Associatie van Ketenapotheken (ASKA), FNV Bondgenoten en CNV Publieke Zaak hebben een akkoord bereikt over de verlenging van de Cao voor de Apotheekbranche.

Hogere verwerkingsgraad in apotheek

De verwerkingsgraad is in 2011 gestegen tot 22.185 voorschriften per fulltime apothekersassistent. Gerelateerd aan alle apotheekmedewerkers komt de verwerkingsgraad uit op 16.400. De verwerkingsgraad is een maat voor de arbeidsproductiviteit in de apotheek.

PharmaHand voor apotheekmedewerkers voorkomt RSI-klachten

Het veelvuldig vullen van spuiten en perfusors leidt bij apotheekmedewerkers vaak tot RSI klachten. Daarom ontwikkelde Pontes Medical, een samenwerkingsverband van VUmc, AMC, en UMCU, de PharmaHand. Met dit innovatieve product worden RSI klachten bij medewerkers van de apotheek voorkomen.

Met 130 km/u door de EPD-wetgeving

De regering wil misbruik van patiëntgegevens hard aanpakken en ook apothekersassistenten en diëtisten zo nodig een verbod op beroepsuitoefening kunnen opleggen. De wetgever loopt iets te hard van stapel zegt Sjaak Nouwt.

Apotheekpersoneel krijgt er 1,25% per jaar bij

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie (KNMP), de Associatie van Ketenapotheken (ASKA), FNV Bondgenoten en CNV Publieke Zaak hebben een nieuwe tweejarige CAO voor de Apotheekbranche