“Bij veel apothekers staat het water tot aan de lippen”

De KNMP roept de Tweede Kamer op snel een einde te maken aan de tendens dat de farmaceutische zorg aan patiënten onder grote druk staat. Veel apothekers is het water tot aan de lippen gestegen en onder patiënten is beroering ontstaan.

Jan Smits, Voorzitter KNMP

Dat schrijft voorzitter Jan Smits van de KNMP in een brandbrief aan de Tweede Kamer ter voorbereiding op een Algemeen Overleg Geneesmiddelen in de Kamer op woensdag, 12 december 2012.

Sobere cao voor apotheekbranche

De Vereniging Zelfstandige Apothekers (VZA), de Associatie van Ketenapotheken (ASKA), FNV Bondgenoten en CNV Publieke Zaak hebben een akkoord bereikt over de verlenging van de Cao voor de Apotheekbranche.

Duurder merkgeneesmiddel lang niet altijd nodig

Uit Vektis-data (de declaratiegegevens van de zorgverzekeraars) bleek, dat er grote verschillen bestaan in de mate waarin ziekenhuizen generieke geneesmiddelen voorschrijven. Dit was aanleiding voor de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) en de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) om het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) opdracht te geven de redenen hiervoor te onderzoeken. Er is specifiek gevraagd naar het voorschrijven én afleveren van cholesterol- en bloeddrukverlagers in 10 ziekenhuizen en 6 openbare apotheken.

Veel gezondheidswinst door inzet apothekers

Het beter benutten van het potentieel van de apothekers in Nederland leidt tot een enorme gezondheidswinst. Zowel voor de patiënten individueel als voor het besparen op de zorgkosten. Dat blijkt uit de resultaten van twee binnenkort te publiceren onderzoeken die voorzitter Jan Smits van de KNMP vrijdag 5 oktober 2012 alvast bekend maakte in zijn rede tijdens het jaarcongres van de KNMP in de RAI te Amsterdam.

Zorgverzekeraars staan voor continuïteit farmaceutische zorg

Verzekerden hebben recht op goede farmaceutische zorg. Daar zijn zorgverzekeraars op aanspreekbaar. Maar dat betekent niet dat zorgverzekeraars tegen elke prijs alle apotheken moeten contracteren. Zorgverzekeraars staan voor continuïteit van de farmaceutische zorg.