Vergrijzing stuwt AOW-uitgaven op

Oude dame grijze haren

De uitgaven aan AOW-uitkeringen zijn sinds 2008 met bijna een kwart gestegen tot 32,7 miljard euro in 2013, maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend. De stijging van AOW-uitgaven gaat nagenoeg gelijk op met de groei van het aantal uitkeringsgerechtigden en is dan ook het gevolg van de vergrijzing. In 2011 gingen de eerste … Lees meer

Kritiek op regels AOW en samenwonen

Apart wonen en zonder dat men erbij stilstaat volgens de wet toch samenwonen. Wat kunnen AOW’ers nu wel of niet delen zonder gekort te worden op hun alleenstaandenpensioen. Seniorenorganisatie ANBO roept 65-plussers op een petitie te tekenen via www.anbo.nl.

Daarin wordt Politiek Den Haag opgeroepen met objectieve en strakke regels te komen voor AOW’ers die apart wonen en nu het risico lopen door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) toch als samenwonend te worden beschouwd.

Lees meer

AOW-wet leidt tot ruim half miljoen minder AOW-ers in 2025

In 2025 telt Nederland naar verwachting ruim 3,8 miljoen 65-plussers. Bij ongewijzigd beleid zou daarmee het aantal in Nederland woonachtige AOW-ers met 1,1 miljoen groeien ten opzichte van 1 januari 2012. De op 10 juli 2012 door de Eerste Kamer aangenomen wetswijziging vermindert de groei van deze groep met ruim een half miljoen.

Lees meer

PvdA compromis Kamp: nog steeds geen verhoging AOW-leeftijd

Minister Kamp heeft met zijn toezeggingen aan de PvdA over de AOW nog steeds geen oplossing voor de kosten van de vergrijzing gevonden. D66-Tweede Kamerlid Wouter Koolmees: “Dit is om de hete brij heen draaien: dit kabinet zoekt samen met de PvdA naar een constructie om de AOW-leeftijd niet te hoeven verhogen. Terwijl het ons tot 2020 al 7,7 miljard zou opleveren als we dit met 2 maanden per jaar zouden doen. Dit kabinet heeft blijkbaar niet het lef om de beslissingen te nemen die nodig zijn.”

Lees meer