Volksgezondheid ondergeschikt bij antibioticagebruik diersector

GGD Nederland is van mening dat de gezondheidssector meer betrokken moet worden bij, en sturing moet hebben op de problemen in de diersector. Net als bij de Q-koorts is er bij de problematiek rondom het antibioticagebruik een relatie tussen de intensieve veehouderij

Minister Verburg bespreekt 50%-reductie antibiotica met veesector

Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft in een gesprek met de veehouderijsector onderstreept vast te houden aan een reductie van het antibioticagebruik met 50% in 2013. Dat deed ze in een gesprek gisteren met de Stuurgroep van de Taskforce Antibioticaresistentie Dierhouderij. Het gesprek vond plaats op initiatief van minister Verburg.