Staatssecretaris Bleker geeft stevig signaal aan de veehouderij

LTO Nederland begrijpt de waarschuwing van staatssecretaris Bleker aan de dierenartsen dat zij in 2013 geen antibiotica meer mogen verkopen als het gebruik in de veehouderij niet met de helft is teruggedrongen. “Het is nog eens een signaal dat we alles op

Volksgezondheid ondergeschikt bij antibioticagebruik diersector

GGD Nederland is van mening dat de gezondheidssector meer betrokken moet worden bij, en sturing moet hebben op de problemen in de diersector. Net als bij de Q-koorts is er bij de problematiek rondom het antibioticagebruik een relatie tussen de intensieve veehouderij

Antibioticagebruik: ‘Ik maak me ernstig zorgen’

Het antibioticagebruik in de Nederlandse veehouderij nam vorig jaar met 12 procent af, meldde de organisatie voor producenten van diergeneesmiddelen (Fidin) vorige week. Is dat goed genoeg? Tjeerd Kimman, onderzoekcoördinator

Hardere aanpak antibioticagebruik in de veehouderij

Staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (WVS) ondersteunen de plannen van de zogeheten Taskforce Werner,