Wet Dieren vanaf 1 januari 2013 van kracht

Op 1 januari 2013 gaat de Wet Dieren in. De Wet Dieren is een raamwet. Dat betekent dat de wet zelf een beperkt aantal regels stelt en daarnaast de mogelijkheid biedt om allerlei zaken over en voor dieren te regelen in Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB´s) en ministeriële regelingen. Vanaf 1 januari 2013 gaan ook een aantal van dat soort nieuwe maatregelen in.

Antibioticagebruik ruim 50% lager

Het antibioticagebruik in de veehouderij is in de eerste helft van 2012 met 51% gedaald ten opzichte van 2009.

De doelstelling van 50% minder gebruik in 2013 lijkt daarmee in 2012 al te worden gehaald.

Wereldwijde aanpak nodig om gebruik antibiotica terug te dringen

Minister Schippers van Volksgezondheid heeft woensdag 3 oktober 2012 tijdens de haar openingsspeech op de ministersconferentie voorafgaande aan het internationale apothekerscongres FIP Centennial, aangedrongen op een wereldwijde aanpak om onverantwoord antibioticagebruik terug te dringen.

Effecten antibioticagebruik bij mens en dier

Antibioticaresistentie in de Nederlandse gezondheidszorg is nog steeds laag, maar de resistentie tegen derde-generatie-cefalosporine antibiotica in de kliniek neemt toe. Hoewel het totale antibioticagebruik per opgenomen patiënt al jaren vrij stabiel is, worden in ziekenhuizen vaker reserveantibiotica voorgeschreven. Het antibioticagebruik in dieren lag in Nederland hoog vergeleken met andere Europese landen, maar is sinds 2007 met 40 procent afgenomen.

Strengere maatregelen om antibioticagebruik te verlagen

Onzorgvuldig en grootschalig gebruik van antibiotica in de veehouderij vergroot het risico op resistentievorming bij bacteriën en vormt daarmee een gevaar voor de volksgezondheid,’ schrijven staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aan de Tweede Kamer.

Strengere maatregelen om antibioticagebruik te verlagen

‘Onzorgvuldig en grootschalig gebruik van antibiotica in de veehouderij vergroot het risico op resistentievorming bij bacteriën en vormt daarmee een gevaar voor de volksgezondheid,’ schrijven staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aan de Tweede Kamer.

Is melk goed voor ons?

Over zuivel hoor je tegenstrijdige verhalen. Is melk bijvoorbeeld goed voor ons, zoals decennialang is beweerd, of juist niet? Wie het weet mag het zeggen. In elk geval zijn er veel initiatieven die een andere manier van omgaan met zuivel promoten.