Productie antibiotica goedkoper

Door één gen uit te schakelen kan de bacterie Streptomyces coelicolor tot zes keer meer antibioticum produceren dan normaal. Dat blijkt uit onderzoek waarop bioloog Jeroen Siebring op 5 februari 2010 promoveert aan de Rijksuniversiteit Groningen. Dankzij dit fundamentele nieuwe inzicht kunnen wellicht belangrijke soorten antibiotica in de toekomst goedkoper geproduceerd worden.

Lees meer

Dierenartsen willen toezichthouder om antibioticagebruik terug te dringen

De dierenartsen presenteren een plan voor de oprichting van een Veterinaire Diergeneesmiddelen Autoriteit (VDA): een onafhankelijke toezichthouder die gegevens over antibioticagebruik in Nederland analyseert en beoordeelt en die in het uiterste geval straffen kan opleggen. Doel is het gebruik van antibiotica in de dierhouderij snel en drastisch omlaag te brengen om zo antibioticaresistentie tegen te gaan. Doordat bacteriën resistent worden tegen antibiotica dreigen er grote risico’s voor de gezondheid van mensen en dieren.

Lees meer

Darmbacterie steeds vaker ongevoelig voor antibiotica

Nieuwe gegevens afkomstig uit het Europese Antimicrobiële Resistentie Surveillance Systeem (EARSS) laten zien dat resistentie tegen antibiotica blijft toenemen. Vooral Escherichia coli, een darmbacterie, ontwikkelt in alle EU-landen met een alarmerend hoge snelheid resistentie tegen een groot aantal antibiotica. De bacterie Escherichia coli (E. coli) die zich normaal in onze darmen bevindt, kan ook blaasontste-king en bloedvergiftiging veroorzaken.

Lees meer