Veel angst en depressie onder patiënten met COPD

Onder patiënten met COPD komt veel angst en depressie voor, tot wel driemaal meer dan in de normale bevolking. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Niels de Voogd. Met name vrouwen en alleenstaanden lijden

Samen sterk tegen angst en agressie

Ouders, behandelaars en onderwijs moeten zich samen sterk maken voor adequate begeleiding van kinderen die door hun leer- en gedragsproblemen reageren met angst en agressie. Dat vindt Oudervereniging Balans,