Nieuwe behandelmethode chronische pijn op de borst

Patiënten die lijden aan chronische angina pectoris (pijn op de borst) kunnen voortaan in het Catharina-ziekenhuis terecht voor een nieuwe behandelmethode. Deze methode van pijnbehandeling is uniek in Nederland en een samenwerkingsproject tussen

Shockwave werkt tegen angina pectoris

Cardiologen van het Maastricht UMC+ hebben bewijs verzameld voor een methode om patiënten met ernstig coronair lijden, bij wie conventionele therapieën niet (meer) helpen, te behandelen.