De anesthesioloog – meer dan een narcotiseur?!

Prof. Thomas Scheeren bespreekt in zijn oratie de rol en de status van de anesthesioloog. Hij beschrijft hoe de anesthesioloog zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld van een pure narcotiseur tot een belangrijke manager van de processen rondom een operatie,

Twee kapiteins in de operatiekamer

Voor de operatie van een patiënt onder narcose zijn twee medisch specialisten verantwoordelijk, de chirurg en de anesthesist. Hans Pöll concludeert dat deze verkokering van zorg niet altijd heeft bestaan en dat daar goede redenen voor waren. Redenen die ook nu nog zouden kunnen gelden.