Boerenbedrijven kunnen groeien door aanpak ammoniak

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken heeft samen met het agrarisch bedrijfsleven afspraken gemaakt over de uitstoot van ammoniak.

boederij, weiland

Een vermindering van de uitstoot zorgt ervoor dat boerenbedrijven kunnen groeien en de natuurkwaliteit verbetert. De afspraken zijn onderdeel van een overeenkomst in het kader van de zogenoemde Programmatische Aanpak Stikstof.

Lees meer

Eerste konijnenstal gecertificeerd voor duurzaamheid

Het familiebedrijf Groenewoud uit het Brabantse Vinkel had onlangs de primeur. Als eerste konijnenstalhouder in Nederland behaalde de onderneming het MDV-certificaat (Maatlat Duurzame Veehouderij) voor haar duurzamere konijnenstal. Een afnemer uit België trok het bedrijf over de streep. “Zij wilden tekenen voor een gegarandeerde afname van minstens twee jaar”, zegt Jacq Groenewoud.

Lees meer

Langere levensverwachting door emissiereducties in Gotenburg Protocol

De lidstaten van de conventie over grensoverschrijdende luchtverontreiniging van de Verenigde Naties zijn het vorige week eens geworden over aanvullende emissiereducties van zwaveldioxide, stikstofoxiden, ammoniak en vluchtige organische koolwaterstoffen. Effectuering van deze reducties betekent in 2020 voor Nederland een verlenging van de gemiddelde levensverwachting met ten minste 4,5 maanden. Dat blijkt uit een berekening waaraan het RIVM heeft bijgedragen.

Lees meer

Stimuleren emissiearme staltechnieken voor fijnstof en ammoniak

Staatssecretaris Joop Atsma (Infrastructuur en Milieu) stelt subsidie beschikbaar voor het oplossen van de fijnstofproblematiek in de pluimveesector. Daarnaast heeft hij besloten de lijst met stalsystemen uit te breiden met 14 nieuwe, ammoniak-emissiearme technieken. Hiermee krijgt de veehouderij meer mogelijkheden om op een kosteneffectieve wijze aan de milieuregelgeving te voldoen. Dit heeft de staatssecretaris vandaag … Lees meer