Ambulance personeel staat buiten bij twee ambulances

Ambulances ook in 2020 bij spoed op tijd bij de patiënt

De voorlopige cijfers laten zien dat de responstijden van de ambulances in 15 van de 25 regio’s daalden, maar dat bij echte spoed de ambulances ook in 2020 op tijd bij de patiënt waren. Dat is een enorme prestatie in dit turbulente coronajaar. Dalende responstijden De dalende responstijden werden vooral veroorzaakt doordat na het vervoer

Rapid HAG ambulance

Inzet van Rapid HAG ambulance heeft meerwaarde

Inzet van een aanvullende gespecialiseerde ambulanceprofessional, de Rapid HAG, heeft een meerwaarde in de regio Zuid-Holland Zuid. Het leidt tot betere samenwerking tussen de verschillende partijen in de spoedzorgketen en betere coördinatie van acute zorgvragen. Dit blijkt uit monitoring van de proeftuin zorgcoördinatie die het Nivel uitvoert. De gedachte achter de proeftuin is dat een

ambulance 112

Slechts kwart van mensen met beroerte via 112 in ziekenhuis

Van het voornemen om direct 112 te bellen bij een vermoeden van een beroerte, komt in de praktijk weinig terecht. Ruim 80% van de mensen zegt in een voorkomend geval het alarmnummer te bellen. Toch komt maar 24% van de patiënten via 112 in het ziekenhuis. De meerderheid (60%) belt de huisartsenpraktijk. Hierdoor komen mensen drie kwartier tot drie

Kinderboek over ambulancezorg

Ambulance Oost en RAV IJsselland hebben samen met Bureau Meteau, specialist in kinderzorgcommunicatie, een boek ontwikkeld waarin specifiek uitleg wordt gegeven over ambulancezorg. Het boek is bedoeld voor alle kinderen in de leeftijd van ca. 4-12 jaar. Inhoud van het boek Aan de hand van een realistisch verhaal met Rik, Isa, hondje Bogus en ambulanceverpleegkundige

Extra ambulance Walcheren blijft behouden

De extra ambulancepost in Walcheren blijft bestaan. De Nederlandse Zorgautoriteit verhoogt het budget van Connexxion Ambulancezorg zodat de ambulancevoorziening in Zeeland gegarandeerd is. Met de extra ambulance kunnen patiënten in de kop van Walcheren binnen de normtijd van 45 minuten naar de spoedeisende hulp van een ziekenhuis worden gebracht.

Ambulancecontrol.nl tegen agressie ambulancehulpverleners

Schelden tegen een medewerker van de 112-meldkamer, omstanders die zich bemoeien met het werk van een ambulancebemanning: het zijn niet alleen ‘hooligans’, maar vaak heel gewone mensen die zich hieraan schuldig maken. De oorzaak hiervoor is vaak onbegrip. Veel mensen denken bijvoorbeeld dat een ambulance altijd op bestelling komt.