Locatie bij bellen 112 nauwkeuriger bepaald

112 ambulance

iPhone-gebruikers die de nieuwste versie van het besturingssysteem (iOS13) installeren op hun mobiele telefoon, hebben daarmee ook de techniek Advanced Mobile Location (AML) op hun telefoon beschikbaar. Als zij 112 bellen om hulpdiensten in te schakelen, kan hun locatie nauwkeuriger bepaald worden. Begin dit jaar is AML al in gebruik genomen voor Androidtelefoons. 112 bellen … Lees meer

Stichting Ambulance Wens viert feest

Voor de Stichting Ambulance Wens Nederland is woensdag 29 februari 2012 een speciale dag, op deze dag wordt namelijk de 2.500-ste wens gerealiseerd sinds de oprichting in april 2007. Dat betekent dat er meer dan 500 wensen gemiddeld per jaar zijn vervuld in de afgelopen vijf jaar.

Stichting Ambulance Wens 5 jaar!

Vijf jaar Stichting Ambulance Wens gaat groots gevierd worden op zondag 1 april 2012 op de ss Rotterdam. Aangezien het niet niet mogelijk is om iedereen toe te laten vanwege de beperkte ruimte, is er besloten alleen patiënten, donateurs en vrijwilligers uit te nodigen om samen dit heugelijke fijt te vieren.

Lees meer

Extra zuurstof kan schadelijk zijn

Patiënten met kortademigheid of een laag zuurstofgehalte krijgen in de ambulance en het ziekenhuis vaak standaard extra zuurstof toegediend. In veel gevallen kan dit schadelijk zijn voor de patiënt en zelfs extra sterfgevallen tot gevolg hebben. Artsen van de afdeling interne geneeskunde van VUmc deden onderzoek naar het toedienen van extra zuurstof en publiceren woensdag 11 januari 2011 hun bevindingen als online-publicatie in het Amerikaanse tijdschrift Archives of Internal Medicine.

Lees meer

Ambulancecontrol.nl tegen agressie ambulancehulpverleners

Schelden tegen een medewerker van de 112-meldkamer, omstanders die zich bemoeien met het werk van een ambulancebemanning: het zijn niet alleen ‘hooligans’, maar vaak heel gewone mensen die zich hieraan schuldig maken. De oorzaak hiervoor is vaak onbegrip. Veel mensen denken bijvoorbeeld dat een ambulance altijd op bestelling komt.

Lees meer

Onderzoek naar beste behandeling door hulpverleners traumahelicopter

Dr. Patrick Schober van het VU Medisch Centrum heeft een subsidie van € 150.000 ontvangen van de Hersenstichting. Hij gaat onderzoeken hoe de acute zorg kan worden verbeterd voor patiënten met ernstig hersenletsel die kort na het ongeval door het mobiel medisch team van de traumahelicopter worden behandeld.

Lees meer