Schorsing Allergopharma positieve priktest

De handelsvergunning voor het geneesmiddel Allergopharma positieve priktest, oplossing voor huidpriktest 10 mg / ml (RVG 16391), is door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen geschorst voor een periode van maximaal twaalf maanden.