Gebruik CVRM-medicatie blijft toenemen

Geneesmiddelgebruik voor cardiovasculair risicomanagement, uitgedrukt in dagdoseringen, nam afgelopen jaar toe met 5%. De uitgaven hieraan zijn met 3% afgenomen en bedroegen in 2010 in totaal € 980 miljoen.