Alimta: Nieuwe indicatie van doelgerichte longkankerbehandeling nu vergoed

Op 12 april jl. heeft de NZa het middel van Lilly tegen longkanker, Alimta (generieke naam: pemetrexed) met terugwerkende kracht tot 1 mei 2008 geplaatst op de beleidsregel ‘Dure Geneesmiddelen’, voor de eerstelijnsbehandeling van lokaal gevorderd of gemetastaseerd niet-kleincellig longkanker van het niet-plaveiselcel type.

Lees meer