Studies naar zorgboerderijen van start

Vier studies, verschillend van opzet, doen de komende twee jaar onderzoek naar de effecten van de zorgboerderij als zorgproduct.

De groentetuinFotocredits: Dorine Ruter (cc)

Zorg op landbouwbedrijven maakt een snelle ontwikkeling door. Binnen de multifunctionele landbouw zijn veel varianten van zorgboerderijen ontstaan. De komende jaren wordt dit binnen het programma Landbouw & Zorg onderzocht.

Gemodificeerde maïs op biologische akkers?

Schimmelsoorten die planten voorzien van voedingsstoffen uit de bodem in ruil voor suikers gedijen beter in biologische akkers dan in gangbare akkers. Genetisch gemodificeerde maïs vormt geen risico voor deze nuttige bodemschimmels.

Effecten en beïnvloeding bodembiodiversiteit

De vraag van veel telers is met welke indicatoren zij de toestand van de bodembiodiversiteit kunnen meten, wat die informatie betekent voor de bodemkwaliteit en de gewasproductie en welke teeltmaatregelen geboden zijn.

Kansen voor pluimveemest

Pluimveehouders moeten hun mest veelal afvoeren terwijl er in de biologische akkerbouw een tekort is aan biologische mest. Het Louis Bolk Instituut heeft daarom gekeken hoe pluimveemest is in te passen op zowel biologische akkerbouw- als melkveebedrijven.

Biologische velddag 2011

Na de BIOVAK in januari is De Biologische Velddag in juni het grootste evenement waar biologische (akkerbouw)ondernemers elkaar ontmoeten. We begroeten jaarlijks zo’n 400 tot 500 bezoekers uit de biologische sector. Naast akkerbouwers bezoeken ook onderzoekers en voorlichters uit de biologische