Deurwaarders lokken agressief gedrag uit

deurwaarder

Gerechtsdeurwaarders behoren tot de beroepsgroepen die het meest in aanraking komen met agressie en geweld. Daarbij is de afgelopen jaren het aantal klachten tegen gerechtsdeurwaarders fors toegenomen. Proefschrift Marjolein Odekerken stelt in haar proefschrift de volgende vraag centraal: Waarom zijn er (escalerende) conflicten tussen gerechtsdeurwaarders en schuldenaren en waarom nemen die in aantal toe? In … Lees meer

Voorspellende factoren voor alcoholgebruik bij jongeren

alcohol alcoholmisbruik dronken

Opvoeding, zelfcontrole, agressief gedrag, alcoholgebruik door vrienden en verschillende sociaal-demografische kenmerken zijn voorspellend voor alcoholgebruik door jongeren. Dit blijkt uit onderzoek van psycholoog Leenke Visser van het Universitair Medisch Centrum Groningen. De resultaten van haar studie maken duidelijk op wie preventiemaatregelen zich vooral moeten richten. Visser promoveert op maandag 22 september 2014 aan de Rijksuniversiteit … Lees meer

Helft werknemers zorg heeft te maken met agressie op het werk

In 2011 kreeg 48 procent van de werknemers in de zorgsector te maken met agressie op het werk. Voor alle werknemers samen was dit 33 procent. Vrouwen hebben meer last van agressie op het werk dan mannen, omdat zij vaker in bedrijfstakken werken met externe contacten.

Lees meer

Zero tolerance bij agressie tegen overheidspersoneel

Bij agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak moet altijd een ‘zero-tolerance’ norm gelden. De dader moet de gevolgen van zijn agressieve gedrag ondervinden en de aangerichte schade vergoeden.

Dat schrijven minister Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en minister Opstelten van Veiligheid en Justitie aan de Tweede Kamer.

Lees meer

Actieplan tegen agressie in de zorg

Donderdag 22 maart 2012 presenteren de ministers Schippers (VWS), Opstelten (Veiligheid en Justitie) en Spies (Binnenlandse Zaken) en staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (VWS) het actieplan ‘Veilig werken in de zorg’, dat in samenspraak met sociale partners is opgesteld.

De komende jaren wordt €6,4 miljoen uitgetrokken om agressiviteit in de zorg tegen te gaan.

Lees meer

Altijd Wat: anti-psychotica en dementie

In het NCRV-opinieprogramma Altijd Wat een reportage over artsen in verpleeghuizen die hun handen vol hebben aan demente ouderen die agressief gedrag vertonen. Deze ouderen vormen een toenemend probleem in verpleeghuizen.

Verpleegkundigen hebben moeite om de ouderen rustig te krijgen en dringen er bij artsen op aan om anti-psychotica voor te schrijven. Rob van Marum, farmacoloog: “Ik vind het eigenlijk gewoon verdoven. Het verdooft de emoties, de drive om dingen te doen. Als je het scherp zegt, worden mensen chemisch vastgebonden.”

Lees meer