Privé ongevallen leiden tot groot gebruik van spoedeisende zorg

In de periode 2004-2008 overleden jaarlijks gemiddeld 3.300 mensen per jaar na een ongeval, vooral door privé ongevallen. Verkeersongevallen nemen een tweede plaats in en dalen over de genoemde periode met 30%. Jaarlijks bezoeken 1,9 miljoen mensen een afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) van een ziekenhuis: 57% in verband met ernstige symptomen zoals pijn op de borst en 43% vanwege letsel door een ongeval.

Lees meer

David de Wied-lezing Hans Clevers: ‘Stamcellen: hoop en vrees’

Stamcellen zorgen voor de ontwikkeling, verversing en reparatie van weefsel in het lichaam. Maar dezelfde stamcellen liggen ook aan de basis van kanker. In de twintigste David de Wied-lezing op 28 mei zal Hans Clevers, hoogleraar Moleculaire genetica aan de Universiteit Utrecht, bespreken wat de wetenschap heeft geleerd over stamcellen, en wat de beloften en gevaren zijn van stamceltherapie.

Lees meer

Opbrengstgericht werken in het speciaal onderwijs

Opbrengstgericht werken in het onderwijs zorgt voor betere resultaten van leerlingen. Dat is belangrijk in het basisonderwijs, maar ook in het speciaal onderwijs. Uit de praktijk blijkt dat scholen voor speciaal onderwijs veel vooruitgang boeken door goed naar de prestaties van de leerlingen te kijken. Op dinsdag 1 juni 2010 kunt u leren van de ervaringen, ideeën en tips van deze scholen. Dit draagt bij aan de kwaliteitsverbetering van het speciaal onderwijs, waarvan de leerlingen profiteren.

Lees meer

Gezonder leven is heel goed mogelijk

Uit de recent verschenen Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) van het RIVM en de Staat van de Gezondheid van het IGZ blijkt dat huidige maatregelen tot ziektepreventie niet werken en dat de Nederlandse bevolking ondanks inspanningen van de overheid niet gezonder is gaan leven. Tijdens het jaarlijkse Nederlands Congres Volksgezondheid (NCVGZ) op 8 en 9 april worden concrete oplossingen geboden om zorg en preventie beter te integreren. Met de juiste interventies is gezonder leven wel degelijk mogelijk.

Lees meer