Toeval hoort bij wetenschap

Het negeren van onverwachte onderzoekswaarnemingen die er schijnbaar niet toe doen, is niet alleen vruchteloos, maar ook onvruchtbaar voor de wetenschap: het helpt niet en het houdt nieuwe ontwikkelingen tegen waar ze voor het oprapen liggen.

Moleculen

Daarom moet het toeval worden gezien als serieuze aanjager van vernieuwende inzichten in de wetenschap waaruit maatschappelijk nuttige innovaties kunnen voortvloeien.

Heeft cultureel erfgoed een toekomst?

Met de term cultureel erfgoed worden historische voorwerpen aangeduid die we belangrijk vinden om te bewaren voor later. Cultureel erfgoed heeft echter zelf ook een geschiedenis en de toekomst daarvan is niet zeker. Over onze omgang met cultureel erfgoed gaat het afscheidscollege ‘Verwaaide Vogels. Over cultureel erfgoed en andere dingen’ van prof. dr. Marlite Halbertsma, hoogleraar historische aspecten van kunst en cultuur bij de Erasmus School of History, Culture and Communication, die zij uitspreekt op vrijdag 8 juni 2012.

Wie is een hufter?

In 1965 speelden verzuilde elites nog een belangrijke rol in het politieke domein en op het maatschappelijk middenveld. Zo was de leiding van de Nederlandse economie nog voor een groot deel in handen van een aristocratische elite. Datzelfde gold voor de universiteiten, waar de traditionele hoogleraar en de corpsstudent archetypisch waren.

In zijn afscheidscollege schetst Meindert Fennema hoe deze elites in de jaren zestig werden aangevallen: D66 wilde het partijenstelsel laten ontploffen, de provobeweging daagde het openbaar gezag uit en linkse studenten gingen in de aanval.

Op zoek naar zinvolle bezuinigingen in de gezondheidszorg

Caro Koning gaat in haar afscheidsrede in op de stijgende kosten in de gezondheidszorg. Ze bespreekt een aantal ontwikkelingen die daarvoor verantwoordelijk zijn en roept betrokkenen op om met elkaar na grondige discussie tot gedegen besluitvorming te komen.

Te weinig aandacht voor de rol van het onbewuste

Aan de rol van het onbewuste wordt vandaag de dag te weinig aandacht geschonken, stelt bijzonder hoogleraar Forensische psychiatrie Karel Oei in zijn afscheidsrede op 9 september op Tilburg University.

Goede en slechte sociologie

Sociologie is een omstreden wetenschap in twee betekenissen: haar uitspraken worden door de buitenwacht nogal eens in twijfel getrokken, en binnen het vakgebied lopen de meningen uiteen over wat goede en slechte sociologie is.