Depressie en angst gaan altijd samen bij pubers

Depressie en angst ontwikkelen zich tijdens de vroege adolescentie tegelijk. Willemijn Hoek suggereert in haar promotieonderzoek dat er geen aparte online behandelingen nodig zijn voor depressie of angst bij jongeren. Door de verplichte toestemming van ouders en andere eisen voor onderzoek bij adolescenten is het vrijwel onmogelijk preventieve interventies op effectiviteit te onderzoeken.

Lees meer

Pubers en volwassenen reageren verschillend op sociale afwijzing

Mensen hebben van nature sterk de behoefte om sociale banden met anderen aan te gaan en om ergens bij te horen. Met name voor pubers is acceptatie door leeftijdsgenoten erg belangrijk. Bregtje Gunther Moor onderzocht hoe deze gevoeligheid samenhangt met de ontwikkeling van hersengebieden die een rol spelen bij sociaal gedrag. Ze onderzocht de basale … Lees meer

Problematische interactie in gezin door piekerende jongeren

Angst bij adolescenten is een wijdverbreid fenomeen. Gegeneraliseerde angststoornis (GAS) komt uit onderzoek naar voren als één van de meest voorkomende angststoornissen bij adolescenten. Buitensporige angst en bezorgdheid (ook wel piekeren genoemd) over een aantal gebeurtenissen of activiteiten als werk of schoolprestaties, vormen de kernsymptomen van GAS.

Lees meer