Goede acute zorg voor iedereen altijd toegankelijk

Goede acute zorg moet voor iedereen in Nederland onder alle omstandigheden toegankelijk zijn. Dat wil minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bereiken met de beleidsagenda ‘Toekomstbestendige acute zorg’. Omdat de vraag naar spoedzorg groeit terwijl (acute)zorgmedewerkers schaars zijn, is verandering nodig om iedereen hoge kwaliteit acute zorg op de juiste plek te … Lees meer

Indicatoren voor inzicht in samenwerking en kwaliteit acute zorg

In het project ‘Ketenbrede Kwaliteitsindicatoren Acute Zorg’ zijn indicatorensets ontwikkeld om inzicht te krijgen in de samenwerking en kwaliteit van acute zorgketens. Voor de acute zorg na een beroerte, voor verloskunde en een heupfractuur kunnen huisartsen, ambulance en ziekenhuis hiermee gezamenlijk hun zorgverlening monitoren en optimaliseren.

Lees meer

‘Goede acute hartzorg vraagt om netwerk’

De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) vindt de door Zorgverzekeraars Nederland (ZN) gestarte discussie over concentratie van complexe spoedeisende en acute zorg een goed begin, maar verre van volledig. “We zijn we blij dat ZN het belang van een betere organisatie van de acute zorg ondersteunt”, stelt prof. dr. Martin Schalij, voorzitter van de NVVC.

Lees meer

‘ZN standpunt Acute Zorg te simpel en ondoordacht’

De NVZ vereniging van ziekenhuizen wijst erop dat de visie over spoedeisende en acute zorg van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) gevaar kan opleveren voor de huidige samenwerkingsinitiatieven in de acute zorg. Hierdoor kan er grote onrust ontstaan onder de bevolking, verplegend personeel en medici. De gevolgen van het ZN standpunt zijn onvoldoende in kaart gebracht.

Lees meer