Vrijstelling BTW voor diensten acupuncturist

Het Gerechtshof in Amsterdam heeft beslist dat de dienstverlening van een acupuncturist die lid is van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA) moet worden vrijgesteld van BTW. De minister laat 30 september jl. weten