Honderden nieuwe initiatieven voor duurzame energie

Er zijn voor dit jaar 489 nieuwe initiatieven ingediend bij de stimuleringsregeling voor de productie van duurzame energie (SDE+), vooral op het gebied van zonne-energie, mestvergisting en aardwarmte. Met de initiatieven kan genoeg energie worden opgewekt voor het verbruik van 250.000 huishoudens.

Stimulering boren naar aardwarmte

Bedrijven die financiële risico’s van het boren naar aardwarmte willen afdekken, worden daarbij gesteund door de overheid. Zo wordt een bestaande garantieregeling verruimd en worden de mogelijkheden voor een investeringsfonds onderzocht.