Rijden op mest nu realistisch alternatief voor fossiele brandstoffen

Oud-commissaris van de Koningin en voorzitter van voorlichtingsorganistie Milieu Centraal Ed Nijpels heeft maandag 9 januari 2012 het groen gas tankstation van OrangeGas in Joure geopend. Met tot nu toe 85 gerealiseerde aardgastankstations, waarvan er 35 honderd procent groen gas leveren, heeft Nederland inmiddels een landelijk dekkend netwerk. Daarmee is rijden op groen gas volgens voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal niet alleen een van de meest milieuvriendelijke alternatieven voor rijden op fossiele brandstoffen, maar ook een realistische optie voor automobilisten.

Lees meer