Samentrekking van de hartspier meten met echografie

Als een kind een aangeboren hartafwijking heeft, is het vaak noodzakelijk dat er een hartoperatie plaatsvindt. De afwijking kan levensbedreigend zijn of op termijn grote schade aanrichten aan het hart. Vroegtijdige opsporing kan helpen bij het

Zorg aangeboren hartafwijkingen lijdt onder uitstel minister

Het uitstellen van een definitieve beslissing door de minister van VWS over het aantal centra in Nederland dat zich mag specialiseren in de behandeling van aangeboren hartafwijkingen gaat ten koste van de zorg aan deze patiënten. De onzekerheid die de huidige centra nu over hun toekomst hebben, blijkt samenwerking in de weg te staan. Er moet daarom snel duidelijkheid komen, zodat samenwerking weer voorop kan staan. Dit bepleit cardioloog Jolien Roos van het Erasmus MC vandaag in haar oratie bij de acceptatie van de leerstoel Congenitale Cardiologie.