Tabaknee.nl blaast de rook weg

TabakNee – over de Tabaksindustrie & haar kompanen is een website over de activiteiten en de machtige lobby van de tabaksindustrie in Nederland. Zij is geboren uit verontwaardiging over wat de tabaksindustrie aanricht onder de Nederlandse bevolking.

Tabaknee, logo

In 2011 telde ons land bijna 19.000 ’tabaksdoden’, stelt het Nationaal Kompas Volksgezondheid. In dat cijfer zijn de mensen die overlijden ten gevolge van het passief meeroken, niet meegeteld.

Iedere dag beginnen in Nederland ruim tweehonderd kinderen jonger dan 18, met roken; zeventig van hen blijven hun hele leven roken en vijfendertig van hen zullen aan de gevolgen overlijden. De andere vijfendertig krijgen nare longproblemen.

De tabaksindustrie is een legale maar buitengewoon onethische bedrijfstak die ten koste van de gezondheid van de burgers de zakken van haar aandeelhouders spekt. De lobby vindt veelal achter de schermen plaats en is erop gericht het tabaksontmoedigingsbeleid van de overheid zoveel mogelijk te frustreren. We maken deze lobby openbaar, zoals ook de mensen áchter deze lobby. Bovendien zullen we laten zien wie zich gevoelig betonen voor de lokroep van de tabaksindustrie. In de loop van 2013 zullen steeds meer feiten op deze site bekend worden gemaakt. Daarnaast volgen we de politiek en het tabaksdossier op de voet.Zo hopen wij bij te dragen aan het bannen van tabak uit onze samenleving.

Stichting Rookpreventie Jeugd
TabakNee wordt mogelijk gemaakt door de Stichting Rookpreventie Jeugd. De Stichting Rookpreventie Jeugd bestaat uit een groep vrijwilligers die de handen uit de mouwen steekt om te voorkómen dat jongeren gaan roken. Onder het motto: ‘Roken doodt, overheid doe wat!’ hebben zij hun krachten gebundeld in deze stichting.

Een dergelijke website als TabakNee bestaat nog niet in Nederland en is volgens de Stichting Rookpreventie Jeugd hard nodig: de lobby is buitengewoon invloedrijk maar weinig transparant. Daarom is het belangrijk de feiten voor een breed publiek aan het licht te brengen.

Meer informatie
Tabaknee.nl
www.stichtingrookpreventiejeugd.nl

Plaats een reactie