Taart voor AAP

Op 14 april 1972 richtte het echtpaar Okko en Riga Reussien Stichting AAP op. Wat 40 jaar geleden begon met de opvang van een eenzaam doodshoofdaapje in hun eigen huiskamer is uitgegroeid tot een professionele internationale opvang.

Tot nu toe heeft AAP maar liefst 5.500 apen en andere exotische dieren gered en ervoor gezorgd dat zij een goed tehuis vonden. Om dit te vieren krijgen de apen op vrijdag 13 april 2012 om 11:00 uur een bijzondere apentaart aangeboden.

In 40 jaar AAP is er veel gebeurd. Zo werden zeer uiteenlopende diersoorten gered; van chimpansees tot krokodillen, van vogelspinnen tot wasberen en in 2009 zelfs een leeuw.

In zijn boek ‘Een Apenleven Lang’ (2012) beschrijft directeur David van Gennep – zelf al 30 jaar betrokken bij AAP – de hoogte- en dieptepunten die komen kijken bij de redding en opvang van exotische dieren.

Veel van deze dieren redde AAP uit afschuwelijke omstandigheden, zoals chimpansee Fiffy, die 28 jaar lang in een dichtgelaste kooi op een zolder in Parijs opgesloten zat.

Voor omroep Max maakte AAP deze mini-soap over de chimpansee groep van Fiffy. In deze aflevering verleidt Fiffy de oude Jim.

AAP vervult daarnaast een essentiële rol in de redding van vele berberapen die als ‘knuffeldier’ meegesmokkeld worden uit Marokko. Niet alleen redde AAP op deze manier individuele dieren, maar mogelijk zelfs deze bijzondere soort die met uitsterven bedreigd wordt. De strijd is nog niet voorbij: AAP blijft druk uitoefenen om berberapen en andere exotische dieren structureel te helpen, want nog steeds stijgt het aantal ‘bijzondere huisdieren’ dat AAP opvangt.

Ook voor laboratoriumapen die met pensioen mogen vormt AAP een uitstekend opvangadres. De organisatie bewijst keer op keer dat zij uitstekend in staat is om getraumatiseerde en solitair gehouden dieren uit hun isolement te halen en in sociale groepen te plaatsen. Veel dieren komen geestelijk en lichamelijk beschadigd binnen bij AAP en het is een hele uitdaging om ze er weer bovenop te helpen. Toch lukt het vrijwel altijd om met deze dieren sociale groepen te vormen en een mooi nieuw tehuis voor ze te vinden. Zelfs als dat van tevoren voor onmogelijk wordt gehouden.

David van Gennep: “Ik ben enorm trots op álle medewerkers en vrijwilligers van AAP die zich met hart en ziel inzetten voor al die dieren die onze hulp zo hard nodig hebben. Als ik kijk naar de toekomst, dan zie ik een prachtige rol weggelegd voor AAP: het redden van dieren zal altijd blijven, maar echt blij word ik als we naast de hulp voor individuele dieren ook iets hebben kunnen doen aan de oorzaken van het dierenleed, dat is pas Duurzaam Helpen!”

Plaats een reactie