Taalles op recept bij het Havenziekenhuis

Sinds begin augustus kunnen patiënten van het Havenziekenhuis ook een recept voor een taalcursus voorgeschreven krijgen door hun medisch specialist. Patiënten die moeite hebben met de Nederlandse taal kunnen dit jaar nog gratis deelnemen aan zo’n door de gemeente georganiseerde cursus.

Eén van de deelnemers aan de Nederlandse taalcursussen van de gemeente Rotterdam, Stefanie uit Frans-Gyuana

Het advies van de dokter om op Nederlandse les te gaan kan net het zetje in de rug zijn dat patiënten nodig hebben om de stap naar een cursus te zetten. Daardoor zullen zij beter in staat zijn om deel te nemen aan de Nederlandse maatschappij.

Directeur van het Havenziekenhuis Johan Dorresteijn is blij met het initiatief. ‘Een aantal patiënten van het Havenziekenhuis heeft moeite met de Nederlandse taal. Onze artsen bieden hen via ‘taal op recept’ een verwijzing aan voor een gratis taalcursus via de gemeente Rotterdam. Het aanbod geldt zowel voor (allochtone) inburgeraars als (autochtone) laaggeletterden en past helemaal bij het thema van ons ziekenhuis; goede zorg mét persoonlijke aandacht.’

Verbetering van het taalniveau is een topprioriteit voor de gemeente Rotterdam. Veel Rotterdammers beheersen de taal onvoldoende om goed mee te kunnen komen in de samenleving. Daarom wil de gemeente zoveel mogelijk mensen motiveren om een taalcursus te volgen. Daarvoor worden nu geen kosten in rekening gebracht. De bijdragen voor inburgering en educatie van het rijk worden de komende jaren echter drastisch minder. Vanaf 2012 wordt daarom van deelnemers aan een taalcursus een eigen bijdrage verwacht.

Plaats een reactie