Taal Centraal in het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis

Op woensdag 30 september opent in het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen de tentoonstelling Taal Centraal. En passant worden nieuwe informatiefolders voor laaggeletterden gepresenteerd, een primeur in Nederland. De tentoonstelling bestaat uit foto’s die het plezier en belang van lezen weergeven. Een belang dat in schril contrast staat met de werkelijkheid van liefst 1,5 miljoen mensen in Nederland met lees- en schrijfproblemen. Deze ‘laaggeletterden’ missen niet zelden belangrijke informatie. In de ziekenzorg kan het zelfs heel direct aan hun gezondheid raken. Want wat staat er in de bijsluiter? En waar gaat die patiëntenfolder over? Schaamtegevoel weerhoudt hen er vaak van het taalprobleem aan te kaarten.

De Stichting Lezen & Schrijven – voorgezeten door prinses Laurentien – ontwierp de fototentoonstelling om het probleem van laaggeletterdheid bespreekbaar te maken. Het CWZ koppelde daar in nauwe samenwerking met het ROC Nijmegen een project aan waarbij samen met ROC-cursisten enkele nieuwe, voor de doelgroep begrijpelijke patiëntenfolders zijn gemaakt. De ene gaat over anesthesie bij volwassenen, de andere over de bezoektijden. In de toekomst willen ROC en CWZ meer van deze eenvoudiger te begrijpen folders uitbrengen.

In oktober verzorgt het CWZ bovendien samen met de Stichting Lezen en Schrijven en het ROC Nijmegen een workshop voor artsen en verpleegkundigen. De zorgverleners krijgen handvatten aangereikt om laaggeletterdheid te herkennen.

Taal Centraal was eerder al te zien in onder andere stationsgebouwen en bibliotheken. De vernieuwde tentoonstelling met de door fotografe Astrid Koppers beschikbaar gestelde beelden beginnen nu aan een tournee langs ziekenhuizen, met het CWZ als eerste standplaats. De expositie kwam tot stand door samenwerking tussen de Stichting Lezen en Schrijven, het CWZ, ROC Nijmegen, Image Building en PCM Uitgevers.

De opening zal worden verricht door burgemeester Th. De Graaf van Nijmegen, samen met een ambassadeur van het ROC. De bijeenkomst begint om 14.30 uur in de Buitenhof van het ziekenhuis.

Plaats een reactie