Symposium over gezondheidszorg voor mensen met verstandelijke beperkingen

Op 14 oktober organiseren de afdeling Geneeskunde voor mensen met een verstandelijke beperkingen, onderdeel van het UMC St Radboud en het consortium ‘Sterker op eigen benen’ een symposium over de vraag hoe de gezondheidszorg voor mensen met verstandelijke beperkingen eruit zou moeten zien. Deze zorg richt zich niet alleen op de gezondheidsproblemen die samenhangen met hun beperkingen, maar ook op hun andere gezondheidsproblemen.

Mensen met verstandelijke beperkingen lopen nu eenmaal grotere gezondheidsrisico’s dan anderen en gaan ook anders met hun gezondheid om. Ze vormen op het gebied van gezondheid dan ook een achterstandsgroep.

Onderbouwd
Omdat mensen met verstandelijke beperkingen steeds vaker in kleinschalige woonvoorzieningen in dorpen en steden wonen, doen zij vaker een beroep op de reguliere huisartsenzorg. De wetenschappelijke grondslag waarop dit deel van het werk van huisartsen en andere zorgverleners gebaseerd zou moeten zijn, is echter nog beperkt. Daarom heeft het UMC St Radboud de leerstoel Geneeskunde voor mensen met verstandelijke beperkingen opgericht, met als hoogleraar prof. dr. Henny van Schrojenstein Lantman – de Valk. Zij is tevens coördinator van het consortium ‘Sterker op eigen benen’, waarin het UMC samenwerkt met de zorginstellingen Dichterbij, Pluryn en Siza.

Het doel van dit consortium is om een goed wetenschappelijk onderbouwde gezondheidszorgketen voor mensen met verstandelijke beperkingen te ontwikkelen. Dit gebeurt samen met onder andere cliënten, huisartsen en AVG’s, dat zijn speciale artsen voor verstandelijk gehandicapten, die hun deskundigheid hebben opgebouwd vanuit hun werk in zorginstellingen voor mensen met verstandelijke beperkingen. Het consortium wil praktijk, onderzoek, onderwijs en opleiding sterker met elkaar verbinden.

Gewoon en toegankelijk
Met het symposium ‘Gewoon en toegankelijk’ wil het consortium een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van toegankelijke en continue gezondheidszorg voor mensen met verstandelijke beperkingen, als zijnde ‘gewone burgers, participerend in de samenleving’. Eén van de sprekers is prof. dr. Robert Davis van de Victoria Monash University in Melbourne (Australië).

Hij heeft wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg op dit gebied samengebracht in één centrum en kan daarmee een voorbeeldfunctie voor Nederland vervullen. Andere sprekers zijn onder meer dr. Jet Bussemaker, voormalig staatssecretaris van VWS en prof. dr. Heleen Evenhuis, hoogleraar geneeskunde voor verstandelijk beperkingen bij het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam. Om de samenwerking tussen huisarts en AVG beter te stroomlijnen is een vernieuwde Handreiking ontwikkeld door de beide beroepsverenigingen (LHV en NVAVG). Een eerste exemplaar van deze handreiking zal tijdens het symposium aan prof. van Schrojenstein Lantman worden uitgereikt.

Na afloop van het symposium spreekt prof. dr. Henny van Schrojenstein Lantman – de Valk in de Aula van de Radboud universiteit haar inaugurele rede uit.

Plaats een reactie