Symposium Jeugd, Media en Opvoeding

Het symposium ‘Jeugd, Media en Opvoeding’ op donderdag 31 maart 2011 gaat over de nieuwste inzichten en resultaten op het gebied van media-invloeden op de jeugd. Het concentreert zich op drie belangrijke thema’s in het maatschappelijk debat: sociale media, commercie in de media, en seks in de media.

Nederlandse kinderen en tieners besteden een groot deel van de dag met media. Hebben die media invloed? Zo ja, hoe groot is die invloed? Welke kinderen en tieners zijn er het meest gevoelig voor? En hoe kunnen we ze weerbaar maken tegen negatieve invloeden en laten profiteren van positieve?

De antwoorden op deze vragen zijn van cruciaal belang voor wetenschappers, ouders, opvoeders en beleidsmakers. Tijdens het symposium ‘Jeugd, Media en Opvoeding’ proberen wetenschappers antwoorden te formuleren op deze vragen.

Faculteitshoogleraar
De Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG) organiseert dit symposium ter gelegenheid van de benoeming van prof. dr. Patti Valkenburg tot faculteitshoogleraar én ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van het Center for Research on Children, Adolescents and the Media (CCAM) van de UvA.

Valkenburg, die de bijzondere functie van faculteitshoogleraar combineert met haar hoogleraarschap Jeugd en Media aan de UvA, is oprichter en wetenschappelijk directeur van het Center for Research on Children, Adolescents and the Media (CCAM) van de UvA.

Met het Faculteitshoogleraarschap wil de faculteit FMG hoogleraren met uitzonderlijke onderzoeks- of onderwijskwaliteiten onderscheiden. De benoeming tot faculteitshoogleraar is voor een periode van 5 jaar en is bedoeld om een vooraanstaand lid van de facultaire gemeenschap te vragen om cohesie en integratie op het gebied van onderwijs en/of onderzoek binnen de faculteit te bevorderen.

De benoemingscommissie bestaat uit prof. Dr. Edward de Haan (voorzitter), prof. dr. Len de Klerk, prof. dr. Meindert Fennema, prof. dr. Jo Hermanns en drs. Pieter van Leeuwen (ambtelijk secretaris).

Programma
14.30 uur – Inloop met koffie en thee

15.00 uur – Welkom door prof.dr. Claes de Vreese, symposiumvoorzitter en wetenschappelijk directeur ASCoR

15.10 uur – Introductie door mr.dr. Lodewijk Asscher (nog niet bevestigd)

15.20 uur – CCAM en onderzoek naar jeugd en media, prof.dr. Patti M. Valkenburg, directeur CCAM
Hebben media invloed? En is die invloed groter of kleiner dan de invloed van opvoeding?

15.40 uur – Sociale media, dr. Sindy Sumter
Wat doen tieners met sociale media als MSN en Hyves? Hoe vaak komt cyberpesten voor? Wat zijn daarvan de gevolgen? Wat zijn de kansen van sociale media, voor vriendschapsvorming, zelfvertrouwen en het ontwikkelen van een zelfstandige identiteit?

16.00 uur – Commercie in de media, dr. Moniek Buijzen
Welke reclametechnieken bestaan er om kinderen te verleiden? Worden kinderen dik van reclame? En ongelukkig? Kunnen reclametechnieken worden gebruikt om gezond gedrag te bevorderen? Hoe kunnen we kinderen weerbaar maken tegen reclame-invloeden?

16.20 uur – Seks in de media, dr. Jochen Peter
Hoe vaak zoeken tieners naar seks op internet? Wat is de invloed van seks in de media? Wie is er gevoelig voor die invloed en wie niet? Wat kunnen opvoeders doen?

16.40 uur – Vragen/discussie

16.55 uur – Uitreiking faculteitshoogleraarschap aan Patti Valkenburg door prof.dr. Edward de Haan, decaan FMG, UvA

17.00-18.00 – Borrel

Sprekers
Prof. dr. Patti M. Valkenburg is hoogleraar Jeugd en Media aan de UvA en wetenschappelijk directeur van CCAM. Ze studeerde pedagogiek in leiden, waar ze in 1991 cum laude afstudeerde en in 1995 cum laude promoveerde. In 2003 kreeg ze een Vici-subsidie van NWO voor topwetenschappers met een internationale reputatie. Met deze subsidie heeft ze CCAM kunnen oprichten en verder uitbouwen. In 2010 kreeg ze een Advanced Investigators Grant toegekend door de European Research Council. Dit is de meest prestigieuze prijs voor Europese toponderzoekers. Valkenburg richt zich in haar onderzoek op alle media (van televisie tot internet) en op alle leeftijdsgroepen (van 0 tot 18 jaar). Ze heeft 135 publicaties op haar naam staan. Haar werk is bekroond met 30 prijzen.

Dr. Moniek Buijzen is universitair hoofddocent Jeugd als Doelgroep aan de UvA en doet onderzoek binnen CCAM. Zij promoveerde in 2003. In hetzelfde jaar ontving ze van NWO een Veni-subsidie voor getalenteerde onderzoekers. In 2008 ontving ze een prestigieuze Vidi voor een vijfjarig onderzoeksproject naar de gecommercialiseerde media-omgeving van kinderen en adolescenten. Buijzens onderzoek richt zich op het consumentengedrag van jongeren, de bedoelde en onbedoelde effecten van reclame en ouder-kind communicatie over media en reclame. Ze ontving verscheidene prijzen voor haar werk, onder andere van de International Communication Association.

Prof. dr. Jochen Peter is hoogleraar Media Entertainment aan de UvA waar hij in 2003 promoveerde. In 2009 kreeg hij de prestigieuze Young Scholar Award van de International Communication Association, de grootste internationale vereniging van communicatiewetenschappers. In hetzelfde jaar ontving hij ook een zeer competitieve Vidi van NWO. Zijn onderzoek gaat over het mediagebruik van jongeren en de gevolgen hiervan op hun seksuele socialisatie en psychosociale ontwikkeling. Momenteel onderzoekt hij welke consequenties het gebruik van seks in de media heeft op de attitudes en het seksuele gedrag van jongeren. Hij heeft meer dan 70 publicaties op zijn naam staan. Zijn werk is bekroond met 26 prijzen.

Dr. Sindy Sumter is sinds 2010 postdoc aan de UvA. Zij doet binnen CCAM onderzoek naar Cyberpesten bij kinderen en tieners. Zij promoveerde in 2010 aan de Universiteit Leiden op een onderzoeksproject naar sociale angst en verlegenheid onder kinderen. Haar onderzoeksproject vindt plaats in samenwerking met de Universiteit van Tilburg en de Technische Universiteit Delft en staat onder leiding van Dr. Simone van der Hof (Universiteit van Tilburg). Het project is gesubsidieerd door NWO vanuit het thema Maatschappelijk Verantwoord Innoveren.

Prof. dr. Claes de Vreese is hoogleraar politieke communicatie aan de Universiteit van Amsterdam en directeur van de Amsterdam School of Communications Research ASCoR, het grootste onderzoeksinstituut van communicatiewetenschap in Nederland en Europa. Hij is onder meer gespecialiseerd in onderzoek naar de invloed van de media en voorlichtings- en campagnestrategieën op verkiezingen. Het onderzoek van De Vreese is talrijke keren bekroond. In 2004 won hij de Nils Klim Prize een prijs voor jonge onderzoekers, die zich internationaal hebben weten te onderscheiden. In 2003 kreeg hij een Veni- en in 2009 een Vici van NWO.

Prof. dr. Edward de Haan is hoogleraar Neuropsychologie aan de UvA en decaan van de Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG). Hij studeerde Klinische Neuropsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en werkte vervolgens tien jaar in Oxford. De Haan behoort tot de internationale top van onderzoekers op het gebied van waarneming en geheugen.

Plaats een reactie