Symposium “Gedrag als vergeten factor”

De gezamenlijke beroepsverenigingen van de arbodeskundigen organiseren op dinsdag 9 februari het symposium “gedrag als vergeten factor”. Het is het begin van een tijdperk, waarbij we afscheid nemen van het denken in kant en klare “arbo” producten en “broodje aap” oplossingen.

Het symposium is opgezet door De Menselijke Factor, een werkgroep bestaande uit leden van de drie beroepsverenigingen: de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskundigen, de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne en de Beroepsvereniging voor Arbeids- & Organisatiedeskundigen.

Dit evenement vindt voor het eerst plaats te Burgers’Zoo te Arnhem. Er komen 500 deelnemers.

Op het symposium belichten diverse sprekers aspecten rondom arbeid, gedrag en de rol van de arbodienstverleners.
Prof.dr.ir. Matthieu Weggeman houdt een lezing waarvan de titel luidt: “Hoe slimmer, hoe eerder dom!”.
Dr. Jop Groeneweg gaat in op de verschillende stijlen in denken tussen “kwallen en kwanten”. Drs. Alex van Hooff, zelf eigenaar van Burgers Zoo, legt een relatie tussen mens en dier en Prof.dr. Lex Burdorf geeft een uiteenzetting over gedragsmodellen in de arbeidspraktijk.

De dag wordt afgesloten met twee praktijkverhalen door drs. Rob Verkerke MWO en ir. Frank Verschuur.

De werkgroep zal zich de komende jaren blijven richten op het menselijk gedrag op de werkplek. Een kentering in denken over arbeid is daarbij in gang gezet.

In één jaar tijd heeft de werkgroep vol energie een themanummer via het Tijdschrift voor toegepaste Arbowetenschap (TtA) uitgegeven, een uitverkocht symposium georganiseerd en een boek samengesteld dat zal worden uitgereikt op de dag zelf. Boek: “gedrag als vergeten factor” Laat je inspireren!

Plaats een reactie