Symposium Centrum voor Forensische Zorg

Op donderdag 8 september 2011 organiseert het Centrum voor Forensische Zorg, onderdeel van GGz Breburg in Tilburg een symposium over haar zorgaanbod. Tijdens het symposium zullen verschillende medewerkers van het centrum ingaan op het zorgaanbod dat zij hebben op het gebied van agressieregulatie en zeden. (met of zonder forensisch kader)

Presentaties
Tijdens het symposium, dat duurt van 13.00 tot 16.00 uur, worden verschillende presentaties gehouden over:
– Individuele behandeling
– Groepsbehandeling zeden
– Groepsbehandeling agressie
– Systemische behandeling
– Inzet van vaktherapie

Locatie
Het symposium wordt gehouden in het Klasse Theater, carré 16 in Tilburg. (bij de locatie Jan Wierhof)
De deelname is gratis.

Aanmelden
Aanmelden kan via mail naar medischsecretariaatvolwassenen2@ggzbreburg.nl met vermelding van naam, mailadres en team/instelling of organisatie.

Plaats een reactie