SURPASS: ook bij Rijnland Ziekenhuis

In najaar 2008 is Rijnland Ziekenhuis gestart met het project Surgical Patiënt Safety System, ook wel SURPASS. Dit is een project, waarbij alle kritische punten in het operatieve proces dubbel worden gecheckt, waardoor het aantal fouten in dit proces kan worden verminderd.

Donderdag 11 november jl. publiceerde het medische vakblad New England Journal of Medicine de resultaten van het onderzoek van het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam. Rijnland Ziekenhuis heeft, als één van de zes Nederlandse ziekenhuizen, meegedaan aan dit onderzoek van het AMC naar de effecten van SURPASS op het verminderen van het aantal fouten in het operatieve proces.

Overleden dr. A.J. den Outer, chirurg Rijnland Ziekenhuis was de initiatiefnemer om de door het AMC ontwikkelde checklist te implementeren. Op 6 oktober 2008 startte Rijnland Ziekenhuis met deze checklist voor alle geplande en spoedchirurgische patiënten van polikliniek chirurgie, polikliniek anesthesie, afdeling chirurgie, dagbehandeling, SEH, IC en de gehele OK.

De checklist volgt het gehele ziekenhuistraject van een operatiepatiënt. Vanaf het moment van de operatieindicatie tot het moment van ontslag. Er wordt ingegrepen op de kritische punten als samenwerking, informatieverzameling en overdracht tussen disciplines.

Daarnaast is een time-out procedure opgenomen. Dit zorgt ervoor dat de juiste patiënt, operatie en zijde worden geïdentificeerd en dat eventuele risico’s interdisciplinair worden voorgesproken. De verwachting is dat deze checklist en de time-out procedure in de toekomst door de inspectie verplicht worden gesteld om de veiligheid van patiënten te garanderen.

Sinds november 2009 werken alle disciplines van het Rijnland Ziekenhuis volgens dit systeem.

Plaats een reactie