Support van sociale omgeving noodzakelijk in strijd tegen overgewicht

1
1063

Er zijn stappen vooruit gezet in de strijd tegen overgewicht. Dat toont de TNO Monitor 2012 in opdracht van het Convenant Gezond Gewicht aan. Zo gaan kinderen tussen de 4 en 11 jaar meer bewegen, waardoor nu 40% aan de fitnorm voldoet (32% in 2011).

Meer dan de helft van de scholen in het basisonderwijs ondernam in 2012 activiteiten om overgewicht tegen te gaan. Ondanks deze winstpunten, blijft de support van de sociale omgeving soms sterk achter. Paul Rosenmöller, voorzitter van het Convenant Gezond Gewicht, riep maandag 28 januari 2013 bij de Nationale Balans Top in Den Haag ouders, kinderen en collega’s op elkaar te steunen om gezonder te gaan eten en meer te bewegen.

Meer sociale steun nodig voor gezonde omgeving
Slechts 12% van de ouders van de 4-11 jarigen vindt het nodig dat hun kind meer gaat bewegen en 22% van de ondervraagde ouders dat hun kind gezonder gaat eten dan het nu doet. Kinderen en volwassenen ervaren nog altijd weinig steun van hun ouders, collega’s, vrienden en klasgenootjes om gezonder te gaan eten en meer te bewegen. “Sociale steun vanuit de directe omgeving is in ieders belang om de omgeving gezonder te maken: Maak de gezonde keuze de makkelijke keuze”, aldus Rosenmöller.

Het Convenant richt zich op een gezond aanbod in de school-, sport- en bedrijfskantine. De Nederlandse overheid streeft naar 100% gezonde schoolkantines in 2015. Afgelopen jaar hield meer dan de helft van de basisscholen en 40% van de middelbare scholen zich bezig met het voorkomen en tegengaan van overgewicht bij leerlingen. Dit is een lichte stijging ten opzichte van het jaar ervoor. Middelbare scholen realiseerden een toename door meer les te geven over gezondheid, meer aandacht aan bewegen te besteden en door een gezonder aanbod in de schoolkantine te organiseren.

Overgewicht blijft groot probleem
Het aantal mensen met overgewicht blijft onverminderd hoog. De cijfers van het CBS 2012 wijzen uit dat 54% van de volwassen mannen overgewicht heeft, 43% van de vrouwen en 13% van kinderen en jongeren tot 20 jaar.

Martin van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport opende de Nationale Balans Top, die dit jaar in het teken stond van Verlangen & Verleiden. “Mijn beleid is er in ieder geval op gericht, dat jongeren een gezonde keus kunnen maken. Dit betekent onder meer dat goede lesprogramma’s worden gebundeld en programma’s zoals de Gezonde Schoolkantine verder worden ontwikkeld. Bovendien krijgt ook overgewicht bij jongeren de aandacht in het Nationaal Programma Preventie. Met extra middelen wil ik de komende jaren overgewicht bestrijden en een gezonde leefstijl stimuleren,” aldus staatssecretaris Van Rijn.

1 REACTIE

  1. Overgewicht en obesitas in Nederland In de afgelopen dertig jaar is het aandeel mensen met overgewicht in Nederland toegenomen, zowel bij volwassenen als bij 2- tot 20 jarigen. Gemiddeld genomen is het percentage overgewicht onder volwassenen met ruim 50% gestegen; onder jongeren is een stijging van 40% te zien. Volgens het CBS (juli 2012) had in 2011 54% van de mannen en 43% van de vrouwen (20 jaar) overgewicht. Van het aantal volwassenen met overgewicht had 10% van de mannen en 13% van de vrouwen obesitas. Voor kinderen en jongeren (2-20 jaar) ligt dit percentage lager, maar ook van de Nederlandse jongeren heeft 13% overgewicht. Van deze jongeren met overgewicht heeft 3% obesitas.

    http://renewableenergybenefits.net/animation-of-renewable-energy-sources.html/