SUNdy, nieuw concept voor drijvend platform op zee voor zonne-energie

Vanwege de behoefte aan alternatieve energiebronnen en zorgen om het milieu, richten veel landen zich op zonnetechnologie en hernieuwbare energie.

Om in deze behoefte te voorzien, heeft DNV, het moederbedrijf van DNV KEMA, SUNdy ontwikkeld: een dynamisch concept voor een grootschalig, drijvend platform van zonnepanelen op zee. Het innovatieve concept is gelanceerd tijdens de Singapore International Energy Week, dat bekendstaat als een van de belangrijkste energieconferenties in de wereld.

Het hoofdkenmerk van het concept, dat de naam SUNdy heeft gekregen, is een zeshoekige structuur die op het zeeoppervlak drijft. Een verzameling van dergelijke structuren, met in totaal 4200 zonnepanelen, vormt een zonne-eiland met de omvang van een groot voetbalstadion en de capaciteit om 2 MW stroom op te wekken. Wanneer meerdere eilanden worden gekoppeld, ontstaat een veld van 50 MW of meer, dat genoeg elektriciteit kan opwekken voor 30.000 mensen.

“De markt voor hernieuwbare energie is snel aan het veranderen, voornamelijk vanwege klimaatverandering, een wereldwijd sterk toenemende vraag naar elektriciteit en de krimpende voorraad fossiele brandstoffen. Technologische innovatie om in te spelen op deze problematiek vormt een sleutelelement in de strategie van zowel DNV als DNV KEMA. Daarbij kan SUNdy, als voorbeeld van ons onderzoekswerk, dienen als toonbeeld voor toekomstige toepassingen van zonne-energie als duurzame bron”, aldus Bjørn Tore Markussen, Chief Operating Officer van DNV KEMA in Azië. “Hernieuwbare energie wordt in veel landen over de hele wereld steeds belangrijker, ook in Azië. Daar staat zonne-energie sterk in de belangstelling omdat deze bron eenvoudig en in overvloed beschikbaar is, en in rap tempo het niveau van netpariteit aan het bereiken is.”

Het SUNdy-concept is mogelijk gemaakt door de inzet van dunnefilm-zonnecellen van 560 W die flexibel en lichter zijn dan de traditionele stijve glaspanelen, zodat ze kunnen meedeinen op het oppervlak van de oceaan, zo verklaart Sanjay Kuttan, Managing Director van het DNV Clean Technology Centre in Singapore. “De sleutel voor het maken van een structuur van deze omvang voor gebruik op de oceaan is een ontwerp dat is gebaseerd op de trekspanning. Deze dynamische, buigzame structuur geeft mee met de golven, als een soort spinnenweb, maar is tegelijkertijd in staat weerstand te bieden aan aanzienlijke belastingen.”

Doordat de zonnestructuren worden opgesplitst in geprefabriceerde delen kunnen deze op grote schaal worden geproduceerd en op zee worden geassembleerd, aldus Kuttan. In het kabelrooster zijn drijvende gangboorden voorzien die toegang bieden voor onderhoudswerkzaamheden. De vorm van het eiland onder het oppervlak wordt gehandhaafd door de trekkrachten van de verankering in de lengterichting.

“Het eiland is geoptimaliseerd voor zonnecapaciteit en efficiency van de bekabeling”, stelt Kevin Smith, Global Segment Director Renewable Energy Services bij DNV KEMA. “De zonnestructuren zijn verdeeld in elektrische zones die de geproduceerde elektriciteit leveren aan twee hoofdschakelaars waar de energie wordt verzameld voor transformatie van de spanning in een centrale transformator (2 MVA 480/34,5 kV). Elektrische transmissielijnen van 30kV vanaf het centrale eiland van de zonnefarm op zee verbinden andere eilanden in serie in een gesloten lus, en lopen door naar het elektrische onderstation aan wal voor aansluiting op het net.”

De lancering van het SUNdy-concept komt op een moment dat de markt voor zonnecellen een uitzonderlijke groei doormaakt. Volgens het rapport Renewables Global Status 2012 van het Renewable Energy Policy Network is bijna 30 GW operationele capaciteit toegevoegd waardoor de totale wereldwijde capaciteit nu uitkomt op 69 GW, ofwel een vermeerdering van 74 procent. De EU domineert de wereldmarkt, maar de markten in andere regio’s groeien en China is al snel naar boven gekomen als de dominante speler in Azië. Opkomende markten, zoals Zuidoost-Azië, met een toenemende aanwezigheid in de zonnesector, streven ook naar groei van de productie van hernieuwbare energie.

“Veel landen richten zich op zonnetechnologie en hernieuwbare energie vanwege de behoefte aan alternatieve energiebronnen en zorgen om het milieu”, aldus Markussen en hij voegt daaraan toe: “Dit is met name het geval in dichtbevolkte landen die steeds meer energie nodig hebben voor hun bloeiende economieën. We zijn ervan overtuigd dat het concept SUNdy degelijke en duurzame ontwikkelingsperspectieven biedt, met name in Azië en de overbevolkte megapolen in de kustgebieden waar weinig ruimte is voor zonne-energie op het dak en in stedelijke gebieden waar hoge prijzen moeten worden betaald voor grootschalige zonneproductie.”

Meer informatie
Onderzoeksrapport Sustainable growth for solar PV in the Asia Pacific 

Plaats een reactie