“Succesvolle topmannen zijn net vrouwen”

Nederland blijft in vergelijking met andere Europese landen achter in diversiteitsontwikkeling. Het aantal vrouwen aan de top neemt niet of nauwelijks toe, ondanks allerlei diversiteitprogramma’s en interventies.

Het vrouwelijk toppotentieel wordt nog steeds onvoldoende benut. Een gemiste kans want een gezondere diversiteit biedt sterke economische kansen, vinden leiderschapsadviseurs en auteurs Karin Raes en Lieke Thijssen in het nieuwe boek ‘Op karakter naar de top!’.

Op karakter naar de topUit tal van onderzoeken en publicaties blijkt dat vrouwen in de subtop meer moeite hebben om door te stromen naar de top. Om een beter inzicht te krijgen in deze stagnatie, hebben Raes en Thijssen in 2010 en 2011 honderddertig diepte-interviews gehouden met mannen en vrouwen aan de top en subtop. De belangrijkste conclusies en opvallende constateringen hebben ze samengebracht in het boek.

Karakterprofiel sleutel tot succes
Zo ontdekten ze dat vooral onbewuste patronen en een bepaald karakterprofiel de belangrijkste verschillen maken. Mannen en vrouwen aan de top verschillen dus in hun karakterprofiel duidelijk van de subtop. Dit belemmert de doorstroom van mannelijk, maar vooral vrouwelijk talent, omdat er geen ruimte is voor die andere profielen.

Met het boek bieden ze ambitieuze mensen en de Nederlandse top inzichten en adviezen waarmee ze de huidige stand leren veranderen. Raes en Thijssen werken al jaren als organisatieadviseurs met mannen en vrouwen aan de top en subtop. Ook daar zien ze dat de doorstroom van vrouwen naar de top ernstig stagneert. Raes: “Willen organisaties werkelijk meer man-vrouwdiversiteit aan de top realiseren, dan dienen directies en HR afdelingen rekening te houden met de échte oorzaken achter deze stagnatie”.

Een van de zaken die volgens Raes en Thijssen ook anders moet is de werving van topmensen. “Mannen en vrouwen aan de top beschikken immers over een ander karakterprofiel dan degenen die het niet is gelukt om er te komen of die geen positie aan de top ambiëren”, licht Thijssen verder toe. “Toch vindt er nog geen werving en selectie plaats op basis van karakter en dat is opmerkelijk.”

Over de auteurs
Karin Raes en Lieke Thijssen hebben ieder hun bureau voor leiderschap- en organisatieontwikkeling. Zij brengen hun kennis en ervaring over diversiteit in leiderschap dagelijks in de praktijk via begeleiding van individuen, teams en organisaties.

Plaats een reactie