Succesvolle robotchirurgie bij cochleaire implantatie

Het komt voor dat mensen met zeer ernstig gehoorverlies in de hogere frequenties, nog wel voldoende gehoorfunctie in de lagere frequenties hebben (restgehoor). Deze patiënten kunnen gebaat zijn bij een combinatie van elektrische en akoestische gehoorstimulatie.

Een cochleair implantaat biedt elektrische stimulatie om de hogere frequenties in geluid op te vangen. Een luchtgeleidingshoortoestel zorgt via akoestische stimulatie voor behoud van het restgehoor voor de lagere tonen. Uit eerder onderzoek blijkt dat deze gecombineerde methode leidt tot een beter spraakverstaan voor deze patiënten dan een cochleair implantaat alleen.

Dit betekent dat het voor de chirurg een uitdaging is om een cochleair implantaat zo te plaatsen dat het restgehoor behouden blijft. Mogelijk biedt robotchirurgie hierbij uitkomst. Voor dit onderzoek is een robot ontworpen die zelfstandig een cochleostomie (gaatje in het slakkenhuis) kan aanleggen. De robot kan de veranderingen in kracht en draaiing tijdens het boren waarnemen, en gebruikt deze informatie om de operatie juist uit te voeren. Coulson toont in een dierproef aan dat de robotchirurgie tot goede resultaten leidt. Vervolgens is de robot aangepast voor toepassing in de operatiekamer, waarna wereldwijd gezien de eerste succesvolle toepassingen bij de mens als onderdeel van een cochleaire implantatie zijn uitgevoerd.

Chris Coulson studeerde geneeskunde in Birmingham (Verenigd Koninkrijk). Bovenstaand onderzoek is verricht vanuit de School of Engineering and Applied Sciences van de Aston University in Birmingham. Het onderzoek is begeleid vanuit de afdeling KNO van het UMC St Radboud, binnen het onderzoeksinstituut Donders Centre for Neuroscience. Coulson is als KNO-arts werkzaam bij het Queen Elisabeth Hospital in Birmingham.

Promotie
– Promovendus: De heer C.J. Coulson
– Promotors: De heer prof. dr. C.W.R.J. Cremers, de heer prof. dr. D. Proops, de heer prof. dr. P. Brett
– Titel promotie: Microtechnologies in Cochlear Implantation
– Datum: woensdag 25 augustus 2010
– Tijd: 13:30 uur
– Locatie: Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2
– Faculteit: Faculteit der Medische Wetenschappen

Plaats een reactie