Succesvolle rampenoefening bij Máxima Medisch Centrum

Zaterdagochtend 2 juni 2012 vond bij Máxima Medisch Centrum, locatie Veldhoven een grote rampenoefening plaats. Honderden medewerkers, Lotus-slachtoffers, figuranten en observatoren waren in touw om hun rol bij een ramp te oefenen. De oefening was het sluitstuk van een oefencyclus die is georganiseerd in nauwe samenwerking met de GHOR Zuidoost-Brabant (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen).

Rampoefening bij Maxima Medisch Centrum, TV Eindhovens Dagblad 2010

De fictieve ramp: ‘op woensdagavond zijn om 19.00 uur vlakbij station Eindhoven twee treinen op elkaar gebotst. Hierbij zijn vele slachtoffers gevallen en velen van hen werden naar MMC gebracht’.

De opzet van de oefening was het testen van de werkstructuur in het Ziekenhuis Rampen Opvang Plan (ZiROP) en medewerkers vertrouwd te maken met het plan. Uit de eerste evaluatie blijkt dat deze opzet zeer geslaagd is. Er is door alle deelnemers hard en enthousiast gewerkt en de grote lijnen van het ZiROP blijken in de praktijk goed te voldoen. Er is een duidelijke commandostructuur en medewerkers zijn over het algemeen goed voorbereid op hun rol tijdens een ramp. Verder zijn patiënten goed en patiëntvriendelijk behandeld.

De ervaringen uit de oefencyclus worden nu geëvalueerd, waarna het ZiROP wordt aangepast. Daarna begint de oefencyclus opnieuw.

Een dergelijke grootschalige oefening kan georganiseerd worden dankzij een goede regionale samenwerking. In de regio Zuidoost-Brabant helpen ziekenhuizen, GHOR, ambulancevervoer en alle andere betrokken partijen elkaar bij het opstellen en beoefenen van hun rampenplannen. Dit komt de voorbereiding van de gehele regio op eventuele calamiteiten zeer ten goede.

Plaats een reactie