Succesvolle nieuwe behandeling kinderen met verminderde handfunctie

De afdeling revalidatie van Medisch Centrum Alkmaar (MCA) behaalt goede resultaten met Constraint Induced Movement Therapy (CIMT) bij kinderen. Met deze methode wordt door middel van een opgelegde beperking beweging uitgelokt. De kinderrevalidatie van MCA past de therapie sinds kort toe bij – vooral jonge – kinderen, die een verminderde handfunctie hebben als gevolg van cerebrale parese. CIMT wordt al jaren toegepast bij volwassenen met een verminderde handfunctie als gevolg van een beroerte.

Een op de honderd kinderen heeft cerebrale parese: een bij de geboorte opgelopen hersenbeschadiging. CIMT wordt toegepast bij kinderen met halfzijdige cerebrale parese. Bij deze kinderen functioneert één arm minder goed, waardoor ze geneigd zijn alles met de ‘goede’ arm te doen. Door juist die arm in te spalken, worden ze ‘gedwongen’ hun aangedane arm te gebruiken. De methode is vergelijkbaar met het afplakken van een oog in geval van een lui oog.

Omdat het voor kinderen vervelend is gedwongen te worden de minder functionerende arm en hand te leren gebruiken, gebeurt het op een speelse manier. De kinderen worden bijvoorbeeld uitgedaagd met puzzels, kleine poppen, blokken en balspelen. Ouders krijgen tips en adviezen en worden gewezen op spelmateriaal waarmee ze thuis zelf aan de slag kunnen.

Vroegtijdige opsporing belangrijk
Om de zelfredzaamheid te bevorderen, is het belangrijk dat de kinderen vroegtijdig worden gestimuleerd. Vaak gebeurt dat eerst al door een fysiotherapeut, maar veel kinderen hebben er baat bij om rond hun eerste levensjaar ook door een revalidatiearts te worden gezien. Zeker als er aanpassingen in de woonomgeving of hulpmiddelen nodig zijn.

Multisiciplinair team
De kinderrevalidatie in MCA is gebundeld in een zogenoemd multidisciplinair team: revalidatiearts, fysio- en ergotherapeut, logopedist, maatschappelijk werker, kinderpsycholoog en orthopedagoog. Gezamenlijk bekijken zij wat een kind nodig heeft om beter te functioneren.

Plaats een reactie