Succesvolle nascholing verzekeringsartsen gevolgen kanker

De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) heeft samen met UWV de nascholing ‘Vermoeidheid en andere langdurige gevolgen van kanker’ ontwikkeld voor verzekeringsartsen. Het doel is bij te dragen aan de verdere professionalisering van de sociaal-medische beoordeling van mensen met kanker. Bijna alle verzekeringsartsen hebben de nascholing gevolgd. Zij oordeelden unaniem positief over de scholing en passen deze al effectief toe.

Mensen met kanker kampen vaak nog lang met vermoeidheid en met andere gevolgen van hun ziekte. Hierdoor krijgen zij soms te maken met een WIA-uitkering. Voor het goed laten verlopen van de re-integratie of om mensen aan het werk te houden, is meer kennis van de langdurige effecten van de ziekte en van de behandeling van belang. Zo kunnen vermoeidheidsklachten vaak voor wisselende belastbaarheid zorgen waardoor iemand soms beter kan werken in een flexibele werkomgeving. Een nascholing voor UWV-artsen, specifiek gericht op deze langetermijneffecten, ondersteunt de re-integratie van kankerpatiënten.

Achtergrond en cijfers
De NFK en UWV zetten samen de nascholing op. De NFK bracht bij de scholing het patiëntperspectief naar voren en kennis over langdurige gevolgen van kanker. Tussen juni 2009 en oktober 2010 is de scholing aangeboden aan alle bij de UWV werkzame verzekeringsartsen. Nagenoeg alle verzekeringsartsen van UWV namen deel aan de nascholing.

De nascholing kreeg de waardering 7,9. Veertig procent van de deelnemers rapporteerden een direct positief effect op hun werkwijze: door de extra kennis kunnen ze de langdurige gevolgen op arbeid(sparticipatie) nog beter sociaal-medisch beoordelen. “ De nascholing heeft bijgedragen aan een verdere professionalisering van de beoordeling van mensen met kanker.” aldus Laurence Maes, beleidsmedewerker NFK.

Toekomst
UWV en NFK geven deze unieke samenwerking graag een vervolg. Zo wil de NFK onderzoek doen naar hoe mensen met kanker de WIA-beoordeling nu ervaren. UWV gaat de cursus permanent in het scholingsaanbod voor verzekeringsartsen opnemen.

Plaats een reactie