Succesfactoren voor wonen met dementie

Het succes van woonvoorzieningen voor mensen met dementie hangt niet alleen af van een goede personeelsbezetting of de keuze voor een kleinschalige woonvorm. Een heldere beleidsvisie en erkenning van de zorgprofessional zijn minstens zo belangrijk.

Dit blijkt uit de Monitor Woonvormen Dementie van het Trimbos-instituut die in opdracht van het Ministerie van VWS is uitgevoerd. In totaal zijn er tien succesfactoren, waarvan er vijf absoluut noodzakelijk zijn. De monitor bevestigt dat het verbeteren van de zorg voor mensen met dementie niet eenvoudig is en bovenal vraagt om bevlogenheid en doorzettingsvermogen.

Uit het Monitor-onderzoek van 2010 onder 136 woonvoorzieningen voor mensen met dementie, kwam naar voren dat er grote verschillen bestaan in personeelsbezetting, kwaliteit van zorg, kwaliteit van leven van bewoners en arbeidstevredenheid van verzorgenden. En dat er succesvolle kleinschalige woonvormen zijn, maar ook succesvolle grootschalige woonvoorzieningen. Wat maakt nu het verschil voor goede zorg voor mensen met dementie? Het Trimbos-instituut ging op zoek naar het antwoord door een nadere analyse bij zes voorzieningen die hoog scoorden op succes en vier die minder hoog scoorden.

Duidelijk visie onontbeerlijk
De eerste absolute voorwaarde voor succes blijkt een duidelijke en goed geïmplementeerde visie. Deze visie moet consequent uitgedragen worden en de praktijk moet er voortdurend aan worden getoetst. Zowel de zorg voor de bewoners als het personeels- en familiebeleid moeten hiermee in lijn zijn. De tweede absolute voorwaarde is een goede leidinggevende die steunt en stuurt, de verzorgenden ruimte geeft en een schakel vormt tussen de verzorgenden en het management.

Het verzorgend personeel is een andere cruciale factor. Ze moeten erkend worden als professional en de gelegenheid krijgen om mee te denken over de ontwikkeling van nieuw beleid. Korte lijnen en open deuren zijn daarvoor voorwaarden.

Verzorgenden moeten ook het gevoel hebben dat ze voldoende tijd hebben om goede zorg te kunnen bieden. Dat heeft niet alleen te maken met de personeelsbezetting. Zelf je werk kunnen indelen en erop kunnen rekenen dat er extra hulp wordt ingezet in uitzonderlijke situaties zijn even belangrijk. Een verbonden, open en betrokken team verzorgenden vormt de vijfde succesfactor. Een prettige sfeer onder elkaar, waardering van elkaars talenten en acceptatie van tekortkomingen hoort daarbij, maar minstens even belangrijk is ook de betrokkenheid bij bewoners en openheid naar familieleden.

Pas als aan deze absolute voorwaarden is voldaan, kunnen de overige vijf succesfactoren goed tot uiting komen. Zodat een goede kwaliteit van zorg en een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven van bewoners gerealiseerd wordt.

Auteurs: J. de Lange, B. Willemse, D. Smit, A.M. Pot
Titel: Monitor Woonvormen Dementie. Tien factoren voor een succesvolle woonvoorziening voor mensen met dementie
ISBN 978-90-5253-6941
Prijs: € 22,50
Bestellen via de webwinkel Trimbos Instituut: Monitor Woonvormen Dementie – 10 succesfactoren

Plaats een reactie